Τρίτη, 9 Ιουλίου 2013

Νέα μελέτη για τις ελληνικές επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά

"Η νέα μελέτη του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 1996-2010: «Βιβλιομετρική ανάλυση ελληνικών δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά - Scopus» διατίθεται οnline στη διεύθυνση www.ekt.gr/metrics/report03. Η μελέτη αποτυπώνει την επιστημονική συγγραφική δραστηριότητα των ελληνικών φορέων σε διεθνή περιοδικά για τη δεκαπενταετία 1996-2010 και αναδεικνύει τη θέση που καταλαμβάνει η Ελλάδα στο διεθνές περιβάλλον...." http://www.diorismos.gr/Dpages/news/viewnews.php?nid=16046&spec=edu&type=1