Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012

Σεμινάριο ιατρικές βιβλιοθήκες

Σεμινάριο ΕΕΒΕΠ: «Σύγχρονες υπηρεσίες επιστημονικής πληροφόρησης στις Ιατρικές Βιβλιοθήκες»


Η Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων σε συνεργασία με τη Βιβλιοθήκη του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός διοργανώνει σεμινάριο με θέμα:
«Σύγχρονες υπηρεσίες επιστημονικής πληροφόρησης στις Ιατρικές Βιβλιοθήκες»

To σεμινάριο αποτελείται από τις παρακάτω ενότητες:

1η Ενότητα
«Η Βασισμένη σε Ενδείξεις Πρακτική στο χώρο της Επιστήμης της Πληροφόρησης: νέες δράσεις τεκμηριωμένης πληροφόρησης στην ιατρική πράξη».
Eισηγήτρια : E. ΛΑΠΠΑ, Phd, MScEcon/ Επαγγελματίας Πληροφοριών Υγείας
Υπεύθυνος Ιατρικής Βιβλιοθήκης Γενικού Νοσοκομείου ΚΑΤ Αττικής
Επιστημονικός Συνεργάτης ΤΕΙΑ/Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης.< /strong>
Η βασισμένη σε ενδείξεις πρακτική (ΒΕΠ) ξεκίνησε στο χώρο της Ιατρικής επιστήμης (Evidence-Base Medicine) και στη συνέχεια διαδόθηκε και σε άλλα επιστημονικά θεματικά πεδία, όπως η Κοινωνική εργασία, η Εκπαίδευση και η Διαχείριση πόρων. Έχει χαρακτηρισθεί «κίνημα», που αναπτύχθηκε για να παρέχει νέες συστηματικές προσεγγίσεις στη λήψη ιατρικής απόφασης. Αποτελεί το νέο πρότυπο τεκμηριωμένης Ιατρικής, που οι αποφάσεις βασίζονται κύρια σε κανόνες τεκμηρίωσης που εφαρμόζονται στις συστηματικές μελέτες (systemic reviews). Εμπεριέχει την εφαρμογή των αποτελεσμάτων, αυστηρά εμπεριστατωμένων ερευνών, στην επαγγελματική πρακτική με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών σε ασθενείς, πελάτες και χρήστες.
Η ΒΕΠ έχει στόχο να αναπτύξει τις δεξιότητες των επιστημόνων Πληροφόρησης στην ανάγνωση, ερμηνεία και εφαρμογή των μεθόδων της στην ερευνητική βιβλιογραφία. Η ερευνητική βιβλιογραφία περιέχει δημοσιευμένες μελέτες στην Ιατρική βιβλιογραφία, ανεκτίμη τες στον καθορισμό της προ-δοκιμασίας πιθανότητας με βάση διακριτικούς κλινικούς  κανόνες πρόβλεψης αποτελέσματος (discrimant score clinical prediction rules), για την κλινική πράξη.
Η διαδικασία της Βασισμένης σε Ενδείξεις Πρακτικής μπορεί να συνοψιστεί σε πέντε βήματα:1) μορφοποίηση καλά δομημένων ερωτήσεων 2) αναζήτηση των ενδείξεων στη δημοσιευμένη και αδημοσίευτη βιβλιογραφία 3)κριτική αξιολόγηση των ενδείξεων 4) εφαρμογή στην καθημερινή πράξη 5)αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας που ακολουθήσαμε.
Η υιοθέτηση των αρχών της ΒΕΠ παρέχει στους επιστήμονες Πληροφόρησης  μεθοδολογικό περιβάλλον, που θεωρείται η αναγκαία υποδομή  στο σύνθετο θέμα της εύρεσης και αξιολόγησης της  επιστημονικής πληροφορίας. Κατ' αυτόν τον τρόπο οι επαγγελματίες Πληροφόρησης θα αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες για να αντιμετωπίσουν τις αυξημένες απαιτήσεις της τρέχουσας πραγματικότητας.
2η Ενότητα «Μεθοδ ολογία εκπαίδευσης χρηστών Ιατρικών Βιβλιοθηκών»
Εισηγήτρια: Τσαλαπατάνη Ειρήνη Med Βιβλιοθηκονόμος-Νοσηλεύτρια Επιστημονική Βιβλιοθήκη Γ.Ν. Ασκληπιείου Βούλας

Απευθύνεται σε βιβλιοθηκονόμους ή/και σε φοιτητές βιβλιοθηκονομίας με ενδιαφέρον για την εκπαίδευση ενήλικων χρηστών. Σκοπός της σεμιναριακής παρουσίασης είναι να δημιουργηθεί ένα χρηστικό εργαλείο για την οργάνωση εκπαίδευσης ενήλικων χρηστών, με ιδιαίτερες αναφορές στους χρήστες των ιατρικών βιβλιοθηκών ώστε οι συμμετέχοντες να μπορούν:
  • να αναγνωρίσουν τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων
  • να χρησιμοποιούν τα βήματα για να σχεδιάσουν μια μικροδιδασκαλία
  • να υιοθετούν τις ενεργητικές τεχνικές εκπαίδευσης κατά την εκπαίδευση ενήλικων χρηστών ιδίως στις ιατρικές βιβλιοθήκε
Η παρουσίαση θα αποτελείται από τα παρακάτω μέρη:
Α. Θεωρητικό μέρος:
1. Τι περιλαμβάνει μια διαδικασία διδασκαλ ίας
2. Αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων
3. Ο εκπαιδευτικός ρόλος του Ιατρικού Βιβλιοθηκονόμου- προσοντολόγιο
Β. Μικροκροδιδασκαλία
Γ. Συμπεράσματα

3η Ενότητα
«Κινητές Υπηρεσίες Βιβλιοθηκών (mobile services):θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση στο χώρο της υγείας».
Eισηγήτρια: Κλούρα Ελένη MSc in Information Systems
Η διάθεση των υπηρεσιών των βιβλιοθηκών μέσω φορητών συσκευών (smartphone, PDA κτλ) προς τους χρήστες, δημιουργεί νέες δυνατότητες και χαράσσει νέους ορίζοντες όσον αφορά την πρόσβαση στη γνώση και στη πληροφόρηση γενικότερα, από οποιοδήποτε μέρος, οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Οι ιατρικές βιβλιοθήκες εφαρμόζοντας τις κινητές υπηρεσίες (mobile services), έχουν την ευκαιρία να υποστηρίξουν με ένα νέο τρόπο τους χρήστες τους, οι οποίοι ασχολούνται με τον τομέα της Υγείας και έχουν την ανάγκη για άμεση και αξιόπιστη πρόσβαση σε επιστημονικό πληροφοριακό υλικό. Στατιστική έρευνα καταγράφει την άποψη της ελληνικής ιατρικής κοινότητας σχετικά με την εφαρμογή και τη χρήση των κινητών υπηρεσιών που μπορεί να προσφέρει μια ιατρική βιβλιοθήκη. Επίσης έχουν καταγραφεί σε θεωρητικό επίπεδο, κατόπιν βιβλιογραφικής έρευνας, τα οφέλη, τα μειονεκτήματα καθώς και ο νέος ρόλος που μπορούν να παίξουν οι ιατρικές βιβλιοθήκες στο μέλλον, κατά την υποστήριξη των χρηστών τους μέσω των φορητών συσκευών.

Το σεμινάριο θα λάβει χώρα την Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2012 στη Βιβλιοθήκη- του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός από τις 10:00 έως τις 15:00 μ.μ.
Σημειώνεται ότι οι εισηγήτριες συμμετέχουν σ' αυτή τη δράση της ΕΕΒΕΠ αμισθί.
To κόστος συμμετοχής είναι δέκα ευρώ (10¤), θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας και σε όσους συμμετέχουν θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.
Εκ μέρους της Ένωσης θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε για την συμβολή τους στην πραγματοποίηση του σεμιναρίου τις εισηγήτριες Ε. Λάππα, Ε. Τσαλαπάνη, Ε. Κλούρα και την Προϊσταμένη της Βιβλιοθήκης του Νοσοκομείου Ευαγγελισμού κα Ε. Καλογεράκη για την ευγενική παραχώρηση της αίθουσας.
Για δηλώσεις συμμετοχής συμπληρώστε την επισυναπτόμενη φόρμα συμμετοχής και στείλτε τη στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@eebep.gr Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τα γραφεία της ΕΕΒΕΠ Τρίτη και Πέμπτη 17:30 - 19:30. (τηλ: 210 3302128).

Για την φόρμα συμμετοχής: http://www.eebep.gr/files/medform.doc


Πηγή: Δελτίο τύπου ΕΕΒΕΠ

Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2012

Ανακοίνωση προς τα μέλη της ΕΕΒΕΠ

Αθήνα, 19 Iανουαρίου  2012
Αριθμ. Πρωτ. 3048

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Εκ μέρους της Ένωσης Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων & Επιστημόνων Πληροφόρησης και εν όψει της εκλογοαπολογιστικής γενικής συνέλευσης και της επερχόμενης εκλογικής διαδικασίας θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα παρακάτω:

1. Ενεργά μέλη της Ένωσης θεωρούνται α) όσοι έχουν καταθέσει αίτηση και πτυχίο στο ΔΣ, β) έχουν πληρώσει τουλάχιστον μία ετήσια συνδρομή κατά τα τελευταία δύο οικονομικά έτη, ή για το τρέχων οικονομικό έτος. (Άρθρο 4α και 5γ του καταστατικού)

2. Μέλη, τα οποία δεν έχουν εξοφλήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις για περισσότερα από 3 χρόνια, αυτομάτως θεωρούνται ως μη μέλη της ΕΕΒΕΠ και διαγράφονται από το αρχείο ενεργών μελών της. (Άρθρο 5γ και 10α του καταστατικού)
Με την παρούσα ανακοίνωσή μας, καλούμε όλα τα μέλη μας (ενεργά και ανενεργά), τα οποία ενδιαφέρονται να ενεργοποιηθούν όπως επικοινωνήσουν με τα γραφεία της ΕΕΒ ΕΠ για διευκρινίσεις, ούτως ώστε να προχωρήσουν σε διευθέτηση των εκκρεμοτήτων τους. (Επικοινωνία στο τηλέφωνο 2103302128, κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 17:30 έως 20:00)
Με τιμή,
Για το ΔΣ της ΕΕΒΕΠ
Η Πρόεδρος                                 Ο Γεν. Γραμματέας
Χ.Κυριακοπούλου                          Δ. Πολίτης


Πηγή: Δελτίο τύπου ΕΕΒΕΠ

34η Γιορτή Βιβλίου στο Ζάππειο με φόντο τη Λέρο και τους Λειψούς | Τέχνες | Ελευθεροτυπία

34η Γιορτή Βιβλίου στο Ζάππειο με φόντο τη Λέρο και τους Λειψούς | Ελευθεροτυπία:

Εγκαίνια, Παρασκευή (8 μ.μ.), στον εξωτερικό χώρο του Ζαππείου. Διάρκεια ώς τις 29 (Κυριακή) του μήνα. Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα - Παρασκευή (6 - 10.30 μ.μ.), Σάββατο (10. 30 π.μ. - 2. 30 μ.μ. & 6 - 10. 30 μ.μ.), Κυριακή (11 π.μ. - 10. 30 μ.μ.). Περισσότερες πληροφορίες: www.seva.gr

Πηγή: Ελευθεροτυπία

Κρατικά βραβεία λογοτεχνίας 2011

Η Διεύθυνση Γραμμάτων της Γενικής Διεύθυνσης Σύγχρονου Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, ανακοίνωσε τα Κρατικά βραβεία λογοτεχνίας που αφορούν στις εκδόσεις του 2010. Το μεγάλο βραβείο Γραμμάτων απονέμεται στον Ντίνο Χριστιανόπουλο για το σύνολο του έργου του. Διαβάστε την απάντηση του Ντίνου Χριστιανόπουλου σχετικά με το βραβείο εδώ.
Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε τη λίστα με τις κατηγορίες για τις οποίες απονεμήθηκαν τα αντίστοιχα βραβεία.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΟΣ
Απονέμεται ομόφωνα στον Θωμά Κοροβίνη για το έργο του με τίτλο «Ο γύρος του θανάτου», εκδόσεις Άγρα.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ - ΝΟΥΒΕΛΑΣ
Απονέμεται κατά πλειοψηφία στον Χρήστο Οικονόμου για το έργο του με τίτλο «Κάτι θα γίνει, θα δεις», εκδόσεις Πόλις.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΟΙΗΣΗΣ
Απονέμεται ομόφωνα στον Γιώργο Μαρκόπουλο  για το έργο του με τίτλο «Κρυφός κυνηγός», εκδόσεις Κέδρος.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΔΟΚΙΜΙΟΥ – ΚΡΙΤΙΚΗΣ
Απονέμεται ομόφωνα εξ ημισείας στην Γεωργία Γκότση για το έργο της με τίτλο  «Η διεθνοποίησις της φαντασίας - : Σχέσεις της ελληνικής με τις ξένες λογοτεχνίες τον 19ο αιώνα», εκδόσεις Gutenberg και στην Βενετία Αποστολίδου για το έργο της με τίτλο «Τραύμα και μνήμη - : Η πεζογραφία των πολιτικών προσφύγων» εκδόσεις Πόλις.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΜΑΡΤΥΡΙΑΣ – ΒΙΟΓΡΑΦΙΑΣ – ΧΡΟΝΙΚΟΥ – ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
Το Βραβείο Χρονικού – Μαρτυρίας απονέμεται κατά πλειοψηφία στον  Γιώργο Χ. Θεοχάρη για το έργο του με τίτλο «Δίστομο - : 10 Ιουνίου 1944 - Το ολοκαύτωμα», εκδόσεις Σύγχρονη Έκφραση.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΡΩΤΟΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ
Απονέμεται ομόφωνα εξ ημισείας στον Mιχάλη Γεννάρη για το έργο του με τίτλο «Πρίγκιπες και δολοφόνοι», εκδόσεις Ίνδικτος και στον Θοδωρή Ρακόπουλο για το έργο του με τίτλο «Φαγιούμ», εκδόσεις Μανδραγόρας.

ΕΙΔΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΕ ΛΟΓΟΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΟΑΓΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΠΑΝΩ ΣΕ ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
Δεν απονέμεται.

Η Επιτροπή απαρτίζεται από τους κ.κ.: Νίκο Δαββέτα, Συγγραφέα και Κριτικό Λογοτεχνίας (Πρόεδρος) Λίζυ Τσιριμώκου, Καθηγήτρια Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη (Αντιπρόεδρος) Χρίστο Αστερίου, Συγγραφέα, Δημήτρη Καργιώτη, Επίκουρο Καθηγητή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Άννα Καρακατσούλη, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών, Τίνα Μανδηλαρά, Κριτικό Λογοτεχνίας, Δημήτρη Μίγγα, Συγγραφέα, Ανδρέα Μήτσου, Συγγραφέα, Λίνα Πανταλέων, Κριτικό Λογοτεχνίας.

Πηγή: http://www.diorismos.gr/Dpages/news/viewnews.php?nid=11908&spec=com&type=1

Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2012

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: Δεδομένα Βιβλιοθηκών στο μελλοντικό ψηφιακό περιβάλλον - FRBR και Linked Data

Σεμινάριο: Δεδομένα Βιβλιοθηκών στο μελλοντικό ψηφιακό περιβάλλον - FRBR και Linked Data

Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2012, Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών

Η ανάπτυξη και ολοένα αυξανόμενη εφαρμογή των τεχνολογιών του σημασιολογικού ιστού προσδιορίζουν ένα νέο πλαίσιο αναφοράς για τα μοντέλα αναπαράστασης, κωδικοποίησης και χρήσης των βιβλιογραφικών δεδομένων ή όπως διευρύνονται και ορίζονται σήμερα ως «δεδομένα βιβλιοθηκών». Κύριο χαρακτηριστικό του νέου πλαισίου αναφοράς είναι η απαίτηση για συνύπαρξη και ολοκλήρωση των βιβλιογραφικών δεδομένων σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον διαχείρισης πληροφορίας και γνώσης, όπου όλες οι επιστημονικές κοινότητες συνυπάρχουν, εκφράζουν τις ιδιαίτερες πληροφοριακές τους απαιτήσεις, αλλά με τέτοιο τρόπο που να μπορεί οποιαδήποτε άλλη κοινότητα να τις μοιραστεί, να τις χρησιμοποιήσει καθώς επίσης και να τις επεκτείνει. Είναι εύλογο ότι στο πλαίσιο αυτό, απαιτείται (α) η συνεργασία μεταξύ των φορέων που εμπλέκονται στην παραγωγή διαχείριση και διάθεση οποιουδήποτε τύπου πληροφορίας, (β) ο επαναπροσδιορισμός του ρόλου και της χρήσης των μοντέλων δεδομένων των βιβλιοθηκών και (γ) ο επαναπροσδιορισμός των διαδικασιών διάθεσης και κοινής χρήσης των δεδομένων αυτών. 
Στόχος του σεμιναρίου αυτού είναι να (α) αναδείξει το νέο ρόλο των βιβλιοθηκών ως μέλη ενός ευρύτερου δικτύου οργάνωσης, αποθήκευσης, διατήρησης, προώθησης και πρόσβασης της γνώσης και (β) να σκιαγραφήσει το τεχνολογικό υπόβαθρο – πλαίσιο το οποίο καθορίζει τους τρόπους με τους οποίους είναι δυνατό να επιτευχθούν τα παραπάνω. Το σεμινάριο θα εστιάσει στο πρότυπο των Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR), στους νέους κανόνες καταλογογράφησης Resource Description and Access (RDA) και στις μεταξύ τους σχέσεις, καθώς επίσης στην επίδρασή τους στους καταλόγους των βιβλιοθηκών. 
Το σεμινάριο εντάσσεται στις δραστηριότητες της Ομάδας Βάσεων Δεδομένων και Πληροφοριακών Συστημάτων του Εργαστηρίου Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης του Τμήματος Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου και διοργανώνεται από τη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών, στους χώρους της οποίας θα διεξαχθεί την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2012 και ώρες 10.00 – 15.00.

Ενότητες
  1. Εισαγωγή: Προς ένα νέο πλαίσιο διαχείρισης δεδομένων βιβλιοθηκών. 
  2. Η οικογένεια των FRBR: FRBR, Functional Requirements for Authority Data (FRAD), Functional Requirements for Subject Authority Data (FRSAD) και οι RDA.
  3. FRBRization: δυνατότητες «μετατροπής» των τρεχόντων βιβλιογραφικών εγγραφών στο νέο μοντέλο δεδομένων FRBR.
  4. Συνδεμένα - Ανοικτά δεδομένα (Linked Open Data): Το νέο ψηφιακό περιβάλλον και οι δυνατότητες που προσφέρει.
  5. The Virtual International Authority File (VIAF): Ένα παράδειγμα διαχείρισης δεδομένων βιβλιοθηκών στο νέο ψηφιακό περιβάλλον.
Διδάσκοντες: Μανόλης Πεπονάκης (MLIS), Δρ. Μιχάλης Σφακάκης, Δρ. Χρήστος Παπαθεοδώρου
Eπικοινωνία – δηλώσεις συμμετοχής: Γιάννης Τσάκωνας (john@lis.upatras.gr, 2610-969625).
Παρατηρήσεις:  - Η συμμετοχή στο σεμινάριο είναι δωρεάν. - Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης. - Αιτήσεις συμμετοχής έως την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2012)

Πηγή: Δελτίο τύπου

Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2012

Δελτίο Τύπου EKEBI - Οι κριτικοί λογοτεχνίας απέκτησαν το δικό τους ηλεκτρονικό αρχείο στον κόμβο του ΕΚΕΒΙ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Οι κριτικοί λογοτεχνίας απέκτησαν το δικό τους ηλεκτρονικό αρχείο στον κόμβο του ΕΚΕΒΙ
Εναρξη με τους κορυφαίους του πρώτου μισού του 20ού αιώνα (Τέλλος Αγρας, Αλκης Θρύλος (Ελένη Ουράνη), Ανδρέας Καραντώνης, Κλέων Παράσχος, Πέτρος Χάρης, Αιμίλιος Χουρμούζιος)
Το Αρχείο Κριτικών Λογοτεχνίας αποτελεί τη βάση για τη μελέτη, την ανίχνευση και την προβολή των πνευματικών προσωπικότητων που προσέφεραν καθοριστικά στα επόμενα βήματα της νεοελληνικής γραμματείας μέσα από το κριτικό έργο τους. Χάρη στην οξύνοια, τη φιλολογική και συγγραφική τους υποδομή αποτέλεσαν ρυθμιστικό παράγοντα στην εξέλιξη της ποίησης και της πεζογραφίας, της μετάφρασης, του δοκιμιακού λόγου.
Πρόκειται για ένα αρχείο σε διαρκή εμπλουτισμό με πρόσωπα και κείμενα ενισχύοντας τη φιλέρευνη διάθεση του αναγνωστικού κοινού αλλά και εξυπηρετώντας την αναζήτηση αρχειακών δεδομένων σε σπουδαστές, ερευνητές, συγγραφείς και επαγγελματίες του εκδοτικού κλάδου.
Το Αρχείο Κριτικών Λογοτεχνίας βρίσκεται στον κόμβο του ΕΚΕΒΙ (www.ekebi.gr). Παραθέτει μια σειρά από κατατοπιστικά στοιχεία (χρονολόγιο, αποσπάσματα βιβλιοκρισιών, δείγμα λογοτεχνικής γραφής, καταλόγους εργοβιογραφίας) για κριτικούς που προσέφεραν με την πένα τους στην επισκόπηση της λογοτεχνίας του πρώτου μισού του 20ού αιώνα. Τα κείμενα προέρχονται μέσα από περιοδικά, επιθεωρήσεις, στήλες εφημερίδων, αφιερωματικούς τόμους.
Τέλλος Αγρας  Αλκης Θρύλος (Ελένη Ουράνη)  Ανδρέας Καραντώνης  Κλέων Παράσχος  Πέτρος Χάρης  Αιμίλιος Χουρμούζιος 
Με την έναρξη λειτουργίας του το αρχείο προσφέρει υλικό για τους εξής κριτικούς: Τέλλο Αγρα, Αλκη Θρύλο (Ελένη Ουράνη), Ανδρέα Καραντώνη, Κλέωνα Παράσχο, Πέτρο Χάρη και Αιμίλιο Χουρμούζιο. Στη συνέχεια αναμένεται η παρουσίαση περισσότερων κριτικών με στόχο τον εμπλουτισμό του αρχείου και τη συνολική κάτοψη της ελληνικής βιβλιοκριτικής.
Δείτε το αρχείο, εδώ: critics.ekebi.gr

Πηγή: Δελτίο τύπου ΕΚΕΒΙ

Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2012

Δελτίο Τύπου EKEBI : Το Εργαστήρι Βιβλίου του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου ανοίγει τις πόρτες του στο κοινό

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Εργαστήρι Βιβλίου του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου
ανοίγει τις πόρτες του στο κοινό
 Ανοιχτές συναντήσεις ενημέρωσης και γνωριμίας οργανώνει το Εργαστήρι Βιβλίου του ΕΚΕΒΙ για τους ενδιαφερόμενους που θέλουν να έρθουν σε επαφή με τους διδάσκοντες, να συζητήσουν μαζί τους, να θέσουν ερωτήματα, να επιλέξουν το μάθημα που τους ταιριάζει.
Ο διευθυντής Σπουδών του Εργαστηρίου Στρατής Πασχάλης μαζί με τη διδακτική ομάδα του Εργαστηρίου υποδέχονται τους υποψήφιους μαθητές στις αίθουσες διδασκαλίας για να παρουσιάσουν το νέο πρόγραμμα μαθημάτων και να συζητήσουν μαζί τους ζητήματα και μεθόδους διδασκαλίας της τέχνης της γραφής.
ΑΘΗΝΑ 25/1 και 8/2 – (αίθουσα εκδηλώσεων του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου (Αθ. Διάκου 4, στάση μετρό «Ακρόπολη», τηλ. 210-9200300).
[ Η συνάντηση για τα εργαστήρια δημιουργικής γραφής και εικονογράφησης θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 25/1, στις 5 το απόγευμα. Συμμετέχουν:  
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ: Χρήστος Χρυσόπουλος (πεζός λόγος), Ανδρέας Μήτσου  (διήγημα), Xάρης Βλαβιανός  (ποίηση),  Χρήστος Μπουλώτης (παιδικό βιβλίο), Βασίλης Παπαθεοδώρου (νεανικό μυθιστόρημα), Ελένη Πέγκα (θεατρική γραφή), Βασίλης Παπατσαρούχας (εικονογράφηση παιδικού βιβλίου).
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (E-LEARNING): Αμάντα Μιχαλοπούλου,  (μυθιστόρημα),  Στρατής Πασχάλης (ποίηση),  Ελένη Κεχαγιόγλου (διόρθωση και επιμέλεια κειμένων).
[ Η συνάντηση για τα εργαστήρια διόρθωσης και επιμέλειας κειμένων θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 8/2, στις 5 το απόγευμα.
Συμμετέχουν:  Δημήτρης ΘάναςΚλεοπάτρα Καλαφατά
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 27/1 - (αίθουσα εκδηλώσεων της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας – Θράκης (ΕΣΗΕΜ-Θ), Στρ. Καλλάρη 5, Θες/νίκη, τηλ. 2310-243572).
Συμμετέχουν: Σοφία Νικολαϊδου  (μυθιστόρημα), Δημήτρης Μίγγας (διήγημα), Γιώργος Κορδομενίδης (διόρθωση και επιμέλεια κειμένων).
Για όσους δεν μπορούν να παραβρεθούν στις συναντήσεις, το «Εργαστήρι Βιβλίου του ΕΚΕΒΙ» παρέχει συνεχή ενημέρωση μέσα από τη σελίδα του στο facebook (http://www.facebook.com/ergastiri) προσκαλώντας σε ανοιχτή συζήτηση όλους τους ενδιαφερόμενους. 

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ 


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΥ (ΕΚΕΒΙ), ΤΗΛ.: 210-9200300, www.ekebi.gr
Πληροφορίες : τηλ.: 210-9200336, seminaria@ekebi.gr
Αιτήσεις συμμετοχής έως 29 Ιανουαρίου 2012.

Πηγή: Δελτίο τύπου ΕΚΕΒΙ

On-News: Το Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο θα εγκαινιαστεί το 20...

On-News: Το Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο θα εγκαινιαστεί το 20...: Θα κοστίσει 828 εκατ. δολάρια και τα προσφέρει 20.000 θέσεις εργασίας Το Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο, το οποίο θα στεγάσει περισσότερα από 1...

Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2012