Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2012

Ανάπτυξη λογισμικού για διάθεση ψηφιακού περιεχομένου στην Europeana

Με το νέο έργο DM2E (Digitized Manuscripts to Europeana) , η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποστηρίξει την ανάπτυξη λογισμικών εργαλείων που διευκολύνουν τεχνικά όσο το δυνατόν περισσότερους παρόχους ψηφιακού περιεχομένου, βιβλιοθήκες, αρχεία, και ινστιτούτα να ενσωματώσουν το ψηφιακό τους περιεχόμενο στην Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη, Europeana.
Περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εδώ

Κυριακή, 25 Μαρτίου 2012

7 θέσεις εργασίας στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών θα συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου με επτά (7) άτομα στο πλαίσιο της πράξης Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών Κατάθεσης, Διαχείρισης και Διάθεσης Ανοικτών Δημόσιων Δεδομένων Τεκμηρίωσης και Ψηφιακού Περιεχομένου.
Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι τις 6-4-2012. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΕΚΤ.

Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Σερρών ανακοινώνει ότι ύστερα από τις αριθμ. 124/18/16-11-2011 και 158/21/21-12-2011, αποφάσεις της Επιτροπής Εκπαίδευσης & Ερευνών, θα συνάψει σύμβαση έργου με εξειδικευμένους επιστημονικούς συνεργάτες, συνολικού αριθμού δύο ( 2) ατόμων στο πλαίσιο του Υποέργου με τίτλο «Υπηρεσία Προστιθέμενης Αξίας για τη Βιβλιοθήκη» της Πράξης «Ψηφιακές Υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Σερρών  με (MIS 304281), το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4Γ περιπτ. β του αρθ.7 της ΚΥΑ 679/1996 και της παρ.23 του αρθ.2 του Ν.2621/98 όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παρ.2 του αρθ.14 του Ν.3369/2005.

 Περισσότερες πληροφορίες, καθώς και το πλήρες κείμενο της προκήρυξης θα βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του ΤΕΙ Σερρών.

Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2012

21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών


21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
1η πρόσκληση υποβολής περιλήψεων

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Τα Ιδρύματα Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Οικονομικό Πανεπιστήμιο  Αθηνών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς και Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο ανέλαβαν από κοινού την πρωτοβουλία διοργάνωσης του 21ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.

Το Συνέδριο θα γίνει στους χώρους του Πανεπιστημίου Πειραιώς, στις 18 και 19 Οκτωβρίου 2012.


Θέμα: Το πρόσωπο των βιβλιοθηκών διαρκώς αλλάζει: συνέργεια και στρατηγικές ανάπτυξης με έμπνευση και όραμα.

Το θέμα του συνεδρίου εστιάζει στις στρατηγικές και τις πολιτικές οργάνωσης στις νέες συνθήκες, καθώς και στην ανάπτυξη των συνεργασιών ως στρατηγική επιλογή.
Εντοπίζει τον τρόπο με τον οποίο οι νέες τεχνολογίες στις παρούσες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες θα αποτελέσουν μοχλούς ανάπτυξης και  πεδία βέλτιστης οργάνωσης.
Δίνει έμφαση στη χρήση της τεχνολογίας προς όφελος της βιβλιοθήκης ώστε με την αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων να υποστηριχθούν οι υπάρχουσες υπηρεσίες και να αναπτυχθούν νέες.
Επικεντρώνεται στο ρόλο του ανθρώπινου δυναμικού στο χώρο των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εποχής.
Οι επιμέρους ενότητες της θεματολογίας είναι:
  • Η ενσωμάτωση των  βιβλιοθηκών στη μάθηση και την έρευνα: συστήματα, στρατηγικές, συνέργειες.
  • Δράσεις με πρωτοβουλία, δημιουργικότητα, φαντασία και ομαδική εργασία.
  • Ευελιξία στην οργάνωση των βιβλιοθηκών για μια ανοιχτή παγκόσμια οικονομία.
  • Ορισμός προϋποθέσεων για την ετοιμότητα των βιβλιοθηκών  στις μεταβολές και τις προκλήσεις της εποχής
  • Ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και Ανοικτή Εκπαίδευση– ελεύθερο και ανοιχτό εκπαιδευτικό υλικό.
  • Σύγχρονα αυτοματοποιημένα συστήματα αποθήκευσης και ανάκτησης.
·        Μετασχηματισμός και καινοτομία: προϋποθέσεις επιτυχίας.
·        Οι στρατηγικές για την επιτυχία των ηλεκτρονικών βιβλιοθηκών και της ηλεκτρονικής μάθησης.
·        Οι στρατηγικές των βιβλιοθηκών για την επιτυχία της ηλεκτρονικής επιστήμης.


·        Η συμβολή της ψηφιακής επικοινωνίας στη μεταξύ των βιβλιοθηκών  συνεργασία προς διευκόλυνση του τελικού χρήστη.
·        Η οικονομική αξία της πληροφόρησης και της πληροφορίας.
·        Η συμβολή της πληροφοριακής παιδείας στην επιστημονική παιδεία.
·        Βιβλιοθηκονομία της ηλεκτρονικής επιστήμης.
  • Ο κυρίαρχος ρόλος του βιβλιοθηκονόμου σε κάθε πτυχή δράσης των βιβλιοθηκών.


Ημερομηνίες
16.3.2012:     1η πρόσκληση αποστολής περιλήψεων,
28.5.2012:     Καταληκτική ημερομηνία υποβολής περιλήψεων.
2.7.2012:        Καταληκτική Ημερομηνία έγκρισης  από Επιστημονική Επιτροπή Συνεδρίου.
1.10.2012 :    Καταληκτική ημερομηνία αποστολής κειμένων και παρουσιάσεων.

Σας καλούμε να υποβάλλετε τις περιλήψεις σας για το 21ο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, στη διεύθυνση: angie@unipi.gr.
Τηλέφωνα επικοινωνίας για διευκρινίσεις:
210 4142022, Ανθή Κατσιρίκου,
210 4142036, Αγγελική Οικονόμου,
210 4142033, Αλεξάνδρα Τριάντη.

Σύντομα θα είναι έτοιμη και η ιστοσελίδα του Συνεδρίου.

Εκ μέρους των Διοργανωτών βιβλιοθηκών
Ιφιγένεια Βαρδακώστα, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, ifigenia@hua.gr
Μαρία Κανινή, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, marakikan@aua.gr
Ανθή Κατσιρίκου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, anthi@unipi.gr
Μαρία Φουντά, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, mfou@aueb.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Μία μουσική παράσταση με πυξίδα την ποίηση (21/3/12, ώρα 20:00, στο BACARO)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η Εταιρεία Συγγραφέων
και το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ)
με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ποίησης
σας προσκαλούν σε
Μία μουσική παράσταση με πυξίδα την ποίηση
Την Τετάρτη 21 Μαρτίου 2012, ώρα 21:00
με την Αλίκη Καγιαλόγλου
στο Iωνικό Κέντρο (Λυσίου 11, στην Πλάκα)
[Είσοδος ελεύθερη]

Η γνωστή ερμηνεύτρια επέλεξε και θα απαγγείλει στίχους του Νικηφόρου Βρεττάκου καθώς και άλλων λογοτεχνών (Γιώργου Σεφέρη, Οδυσσέα Ελύτη, Γιάννη Ρίτσου, Μανόλη Αναγνωστάκη, Νίκου Γκάτσου, Κικής Δημουλά, Κατερίνας Αγγελάκη-Ρουκ κ.ά.). Επιπλέον, θα τραγουδήσει κομμάτια εξαιρετικών Ελλήνων και ξένων συνθετών με τη συνοδεία πιάνου και κλασικής κιθάρας (Βασίλης Μούστος & Νίκος Μανιταράς).
Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του κύκλου λογοτεχνικών συναντήσεων «Παραστάσεις λόγου» του πολυχώρου BACARO, σε επιμέλεια Θέμη Ροδαμίτη.
Θα ακολουθήσει, την επόμενη ημέρα, η ποιητική εκδήλωση:
-Αναγνώσεις πολιτικής ποίησης στο Ιωνικό Κέντρο (Λυσίου 11, Πλάκα), την Πέμπτη 22 Μαρτίου. Συγγραφείς-μέλη της Εταιρείας Συγγραφέων επιλέγουν κι απαγγέλλουν χαρακτηριστικά αποσπάσματα πολιτικής ποίησης από τον Όμηρο έως σήμερα. Η βραδιά είναι αφιερωμένη στον Νικηφόρο Βρεττάκο. [Οργάνωση: Εταιρεία Συγγραφέων, με την υποστήριξη του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ)]


Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2012

Τέλος η έντυπη έκδοση της Britannica

Ο πρόεδρος της εταιρείας Encyclopaedia Britannica Inc ανακοίνωσε την κατάργηση της έντυπης έκδοσης της γνωστής εγκυκλοπαίδειας μετά απο 224 χρόνια. Πλέον θα υπάρχει μόνο η online έκδοσή της καθώς και η σχολική έκδοση. 
«Η ηλεκτρονική διεύθυνση ανανεώνεται συνεχώς, είναι πληρέστερη και υπάρχουν και τα πολυμέσα» διευκρίνισε ο πρόεδρος της εταιρίας Encyclopaedia Britannica Inc.
 Η τελευταία έντυπη έκδοση είναι αυτή του 2010, με 32 τόμους που ζυγίζουν περισσότερα από 58 κιλά. Για την έκδοση αυτή εργάστηκαν 4.000 ειδικοί.
Η ετήσια συνδρομή της ηλεκτρονικής έκδοσης της εγκυκλοπαίδειας είναι περίπου 70 δολάρια, ενώ η αγορά των 32 τόμων αγγίζει τα 1.400.
«Η Britannica ήταν μια από τις πρώτες εταιρίες που αισθάνθηκαν τις επιπτώσεις της τεχνολογίας, ίσως πριν από 20 χρόνια, και προσαρμοζόμαστε σε αυτές, αν και μερικές φορές ήταν πολύ δύσκολο», υπογράμμισε ο Χόρχε Κάους και κατέληξε λέγοντας πως λόγω της φήμης και της ποιότητας της, η Britannica δεν επηρεάστηκε από την δωρεάν online εγκυκλοπαίδεια Wikipedia.

Πηγή: Έθνος.gr

Πέμπτη, 8 Μαρτίου 2012

9η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης (24-27/5/2012)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Συνέντευξη Τύπου για την 9η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 8/3/2012, ώρα 14:00, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου. Μίλησαν οι κ.κ.: Θανάσης Βαλτινός, Πρόεδρος Δ.Σ. του ΕΚΕΒΙ, Κατρίν Βελισσάρη, Διευθύντρια του ΕΚΕΒΙ, Γιάννης Παπακωνσταντίνου, Γενικός Διευθυντής της HELEXPO, Αλέξης Ζήρας, Πρόεδρος της Εταιρείας Συγγραφέων, Γιάννης Μπουτάρης, Δήμαρχος Θεσσαλονίκη. Για την παρουσία της Σερβίας, τιμώμενης χώρας της φετινής διοργάνωσης, μίλησε ο Πρέσβης της Σερβίας στην  Αθήνα  κ. Dragan  Zupanjevac.

9η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης
-24 έως27 Μαΐου 2012-
Η 9η διοργάνωση της Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί από τις 24 έως τις 27 Μαΐου 2012, στις εκθεσιακές εγκαταστάσεις της HELEXPO, με οργανωτές το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ) / Υπουργείο Πολιτισμού, την Helexpo και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκδοτών Βιβλιοπωλών (ΠΟΕΒ).
Η Έκθεση εδώ και 8 χρόνια είναι το ετήσιο ραντεβού των εκδοτών και των αναγνωστών. Φέτος δυστυχώς τα πράγματα είναι πιο δύσκολα λόγω της βαθιάς κρίσης που πλήττει τη χώρα. Έξι εκδότες δήλωσαν ότι δεν θα μπορέσουν να είναι παρόντες στο ραντεβού, 60 όμως ήδη, και παρά τις τεράστιες οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, έχουν κάνει την εγγραφή [εκδόσεις: Πατάκη, Εστία, Μεταίχμιο, Ίκαρος, Gutemberg, Ποταμός, Ιανός, Ίων, Κυριακίδης, Καπόν, Καλέντη, Γαβριηλίδης, Σουσαέτα, Ζήτη, Κίρκη, Παρίκος, Αιώρα, Διάπλαση, Κόκκινο, Εκδοτική Αθηνών κ.λπ.] γιατί θεωρούν ότι η Έκθεση πρέπει να γίνει και ότι αν δεν διοργανωθεί θα «γυρίσουμε 10 χρόνια πίσω». Πολλοί άλλοι έχουν επίσης δηλώσει την πρόθεσή τους χωρίς να έχουν στείλει ακόμη την εγγραφή (η τελική λίστα θα δοθεί όταν λήξει η προθεσμία εγγραφών, δηλαδή στο τέλος του μήνα).
Όμως, οι διοργανωτές της Έκθεσης, κατανοώντας απόλυτα τα ασφυκτικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο εκδοτικός κόσμος, ερευνούν ακόμη τα περιθώρια των δυνατοτήτων προκειμένου να διευκολύνουν ακόμη περισσότερο τους εκδότες και όσους έχουν ήδη εγγραφεί αλλά και όσους επιθυμούν να εγγραφούν. Για τις προσπάθειες αυτές μίλησε ο Γενικός διευθυντής της Helexpo κ. Γιάννης Παπακωνσταντίνου: «H Helexpo, ανταποκρινόμενη στο αίτημα των εκδοτών για βελτίωση της αρχικής πρότασης προς τους εκδότες σχετικά με την τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΒΘ, προχώρησε σε παροχή έκπτωσης 20% σε όσα περίπτερα έχουν περισσότερες από 2 όψεις και σε έκπτωσης 10% για όσα περίπτερα έχουν 2 όψεις. Παράλληλα, βελτίωσε την αρχική της απόφαση για δωρεάν παροχή 6 τετραγωνικών μέτρων με δομή, με την παροχή δωρεάν 7,5 τ.μ. με δομή, ούτως ώστε να διευκολύνει τις εκδοτικές εταιρείες και να περιορίσει στο ήμισυ την επιβάρυνσή τους».
Κοντά στους εκδότες είναι επίσης και η πόλη της Θεσσαλονίκης.  Για τον λόγο αυτό ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, κ. Γιάννης Μπουτάρης, ταξίδεψε στην Αθήνα για να εκφράσει την αμέριστη έμπρακτη και ηθική υποστήριξή του.
Να διευκρινίσουμε ότι η ΔΕΒΘ χρηματοδοτείται από ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κάτι που της επιτρέπει να διατηρήσει το υψηλό επίπεδο (με την οργάνωση μεγάλων και ουσιαστικών παιδικών και εφηβικών γωνιών, με θεματικά περίπτερα με πλούσιο πολιτιστικό πρόγραμμα, τη διοργάνωση πολλών αμφιθεάτρων για να φιλοξενήσει το πρόγραμμα των εκδοτών, το διεθνές άνοιγμα με την τιμώμενη χώρα και την ευκαιρία να ανοίξει μέσω πολλών εκδηλώσεων ένα παράθυρο στον έξω κόσμο, κ.λπ.). Το ΕΣΠΑ δεν καλύπτει όλες τις ανάγκες της Έκθεσης αλλά είναι ένα «δυνατό χέρι βοηθείας». Στην Αθήνα δεν υπάρχει η δυνατότητα για ανάλογο πρόγραμμα ΕΣΠΑ και δεν υπάρχει η δυνατότητα εξασφάλισης άλλων πόρων.
Τα 5 δυνατά σημεία της Έκθεσης
Τιμώμενη χώρα η Σερβία και ο Εμίρ Κουστουρίτσα στα εγκαίνια
Η Σερβία, χώρα με μεγάλη λογοτεχνική παράδοση (Ίβο Άντριτς, Ντανίλο Κις, Μίλοραντ Πάβιτς) και λαμπερό παρόν και μέλλον (Ντούσαν Κοβάσεβιτς, Βλάντισλαβ Μπάγιατς, Ντράγκαν Βέλικιτς, Βίντα Ογκνιένοβιτς, Γκόραν Πέτροβιτς, κ.ά.), θα είναι φέτος η τιμώμενη χώρα της ΔΕΒΘ ανταποδίδοντας παράλληλα τη φιλοξενία της Ελλάδας ως τιμώμενης χώρας στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Βελιγραδίου το 2009. Δέκα από τους πιο σημαντικούς σύγχρονους Σέρβους συγγραφείς θα συναντηθούν με το ελληνικό κοινό, ενώ πρόσωπο-έκπληξη αποτελεί η παρουσία του διεθνούς, πολυβραβευμένου σκηνοθέτη Εμίρ Κουστουρίτσα (Emir Kusturica), με την ιδιότητα αυτή τη φορά του συγγραφέα (εκτός από αυτές του σκηνοθέτη και μουσικού), για την παρουσίαση του πρώτου αυτοβιογραφικού βιβλίου του «Εγώ πού βρίσκομαι σε αυτή την ιστορία;» (προσωρινός τίτλος) που θα κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Πατάκη λίγες ημέρες πριν από την Έκθεση. Ακόμη το Σερβικό περίπτερο θα φιλοξενήσει την έκθεση «Ίβο Άντριτς – λογοτέχνης και/ή διπλωμάτης» με εκθέματα από το Μουσείου Ίβο Άντριτς, με τη επιμέλεια της διευθύντριας του Μουσείου και συγγραφέως Tatjana Koricanac.
[το πλήρες πρόγραμμα της Σερβίας τιμώμενης χώρας θα παρουσιαστεί σε επόμενη ενημέρωση]
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Σερβία διατηρεί έντονο ενδιαφέρον για την ελληνική λογοτεχνία, είναι η χώρα που μεταφράζει τα τελευταία χρόνια τα περισσότερα λογοτεχνικά έργα (457 τίτλους ελληνικών βιβλίων στη σερβική γλώσσα καταγράφει το αρχείο μεταφρασμένων βιβλίων του ΕΚΕΒΙ) ενώ δεν παύει να μας τροφοδοτεί με νέο λογοτεχνικό υλικό (περισσότερα από 100 μεταφρασμένα σερβικά βιβλία κυκλοφορούν στην Ελλάδα).

Focus στα Βαλκάνια με τη διοργάνωση του 1ου Διαβαλκανικού Φεστιβάλ Ποίησης

Ποιητές και ποιήτριες από εννιά χώρες των Βαλκανίων (Ελλάδα, Σερβία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Τουρκία, Αλβανία, ΠΓΔΜ, Μαυροβούνιο, Βοσνία-Ερζεγοβίνη) θα συμμετάσχουν στο 1ο Διαβαλκανικό Φεστιβάλ Ποίησης που διοργανώνει η Εταιρεία Συγγραφέων με τη συνεργασία του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου και του Δήμου Θεσσαλονίκης, στις 24 και 25 Μαΐου, στο πλαίσιο της 9ης ΔΕΒΘ. Η ιδέα και πρωτοβουλία είναι της Εταιρείας Συγγραφέων με σκοπό το Διαβαλκανικό Φεστιβάλ Ποίησης να πάρει τη μορφή ενός ετήσιου πολιτιστικού θεσμού, ικανού να ανοίξει και να εδραιώσει έναν δημιουργικό διάλογο ανάμεσα στις χώρες των Βαλκανίων, να αναδείξει τα κοινά τους πολιτισμικά στοιχεία, να γεφυρώσει τις τυχόν διαφορές τους, να προβάλει το ποιητικό και λογοτεχνικό τους πρόσωπο, να προωθήσει τη σύσφιγξη των σχέσεων των βαλκανικών χωρών μέσα από την ποίηση, τη λογοτεχνία, τη σκέψη, τη δημιουργία, τον πολιτισμό.

Θεματική έκθεση: «Θεσσαλονίκη – 100 χρόνια από την απελευθέρωσή της», και οργάνωση κύκλου συναντήσεων «Μνήμη και Ιστορία»
Αφιερωμένη στη Θεσσαλονίκη με αφορμή την επέτειο των 100 χρόνων από την απελευθέρωση της πόλης και την ένωσή της με την υπόλοιπη Ελλάδα είναι φέτος η θεματική έκθεση. Στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο 150 τ.μ. θα διοργανωθούν μεταξύ άλλων: έκθεση βιβλίων για τη Θεσσαλονίκη (σε συνεργασία με τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης/Αντιδημαρχία Πολιτισμού, Παιδείας και Τουρισμού Θεσσαλονίκης), έκθεση τεκμηρίων από τους Βαλκανικούς Πολέμους (σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών – Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη), έκθεση εφημερίδων εποχής που παρουσιάζουν τα εκατό σημαντικά γεγονότα του αιώνα στη Θεσσαλονίκη (σε συνεργασία με την ΕΣΗΕΜ-Θ), έκθεση καρτ ποστάλ εποχής που απεικονίζουν την καθημερινή ζωή της εβραϊκής κυρίως κοινότητας της πόλης, 1897-1917 (από την προσωπική συλλογή του Γιάννη Μέγα σε συνεργασία με τις εκδόσεις Καπόν). Επίσης σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο θα προβάλλεται σπάνιο τηλεοπτικό υλικό και αφιερωματικά ντοκιμαντέρ που έχει δημιουργήσει η ΕΤ3 με αφορμή την επέτειο. Στο πλαίσιο της θεματικής οι εκδότες θα διαμορφώσουν ένα πρόγραμμα σχετικών εκδηλώσεων, ενώ το ΕΚΕΒΙ, σε συνέχεια του περσινού -εξαιρετικά επιτυχημένου- Φεστιβάλ Μέσης Ανατολής («Όταν οι Ιδέες Εξεγείρονται») θα οργανώσει έναν κύκλο συναντήσεων με τίτλο «Μνήμη και Ιστορία»: ξεκινώντας από την Κλινική Μνήμη με τον Έλληνα καθηγητή Νευροχειρουργικής στο Πανεπιστημίου του Τέξας Andrew Papanikolaou και περνώντας στην Ψυχαναλυτική Μνήμη με τον ψυχίατρο, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Θανάση Τζαβάρα, θα διανύσουμε το ταξίδι της μνήμης με Έλληνες και ξένους συγγραφείς και ιστορικούς.
Στον τομέα της Ιστορίας Τέχνης και Μνήμης ο Τούρκος συγγραφέας Metin Arditi θα παρουσιάσει το βιβλίο του Το Τουρκέτο (εκδ. Καλέντη), η ιστορία του πίνακα «ο Άνθρωπος με το γάντι» του Τιτσιάνο, ένα έργο του 16oυ αιώνα. Ένας πίνακας που βρίσκεται στο μουσείο του Λούβρου και τον περιβάλλει ένα μυστήριο που προσπαθούν από τη μια πλευρά οι ιστορικοί της τέχνης να ξεδιαλύνουν και από την άλλη πλευρά ένας συγγραφέας που δίνει τη δική του εξήγηση.
Η Πολωνή Agata Tuszyńska (Αγκάτα Τουσίνσκα), με αφορμή το βιβλίο της Βιέρα Γκραν, Η κατηγορούμενη ( εκδ. Καπόν) θα μιλήσει για την ιστορία της τραγουδίστριας Βιέρα Γκραν στενής συνεργάτιδας του Βλάντισλαβ Σπίλμαν, ανατρέποντας τη γνωστή ιστορία του «Πιανίστα» όπως τη μετέφερε στον κινηματογράφο ο Ρομάν Πολάνσκι: μια άλλη όψη της μνήμης.
Στο πλαίσιο αυτό έχει προγραμματιστεί να προβληθεί το νέο εξαιρετικό ντοκιμαντέρ της Μαρίας Ηλιού «Σμύρνη: Η καταστροφή μιας Κοσμοπολίτικης Πόλης, 1900-1922».
[Πολλά ακόμη ενδιαφέροντα πρόσωπα και θέματα θα περιλαμβάνει το φεστιβάλ «Μνήμη και Ιστορία» - το πλήρες πρόγραμμα θα ανακοινωθεί σε επόμενη ενημέρωση].

Αφιερωματικό περίπτερο στον Νικηφόρο Βρεττάκο: 100 χρόνια από τη γέννησή του και μια συναυλία με μελοποιημένη ποίηση
Με αφορμή την επέτειο των 100 χρόνων* από τη γέννηση του Λάκωνα ποιητή, πεζογράφου, δοκιμιογράφου, μεταφραστή και ακαδημαϊκού, το ΕΚΕΒΙ σε συνεργασία με τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σπάρτης διοργανώνει ειδικό αφιέρωμα στον Νικηφόρο Βρεττάκο που θα παρουσιάσει σε ξεχωριστό περίπτερο σημαντικά τεκμήρια (φωτογραφικό και αρχειακό υλικό) από το προσωπικό του αρχείο. Στον ίδιο χώρο θα παρουσιαστεί έκθεση βιβλίων που θα περιλαμβάνει εκτός από τα έργα του ποιητή και μεταφράσεις τους, βιβλία που έχουν γραφτεί για τη ζωή και το έργο του, αλλά και ηχητικό και οπτικοακουστικό υλικό (μελοποιημένη ποίηση, ηχογραφημένες απαγγελίες με τη φωνή του ποιητή, ντοκιμαντέρ, ταινίες κ.ά.). Στο πλαίσιο του αφιερώματος θα πραγματοποιηθεί μουσική εκδήλωση με μελοποιημένη ποίηση του Νικηφόρου Βρεττάκου από τον συνθέτη Παναγιώτη Κωνσταντακόπουλο, ο οποίος συνεργάστηκε στενά μαζί του κατά την τελευταία δεκαετία της ζωής του για τη μελοποίηση έργων του. Θα παρουσιαστούν μουσικά θέματα από τον δίσκο «Πικραμένος αναχωρητής» από το ομώνυμο ποιητικό έργο, σε μουσική σύνθεση Π. Κωνσταντακόπουλου, (απαγγελία: Νικηφόρος Βρεττάκος, τραγούδι: Βασίλης Σκουλάς).
* Το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού έχει ανακηρύξει το 2012 «Έτος Νικηφόρου Βρεττάκου».

Παιδική Γωνιά με άρωμα Αρχαίας Αιγύπτου - και γωνιά για τους εφήβους – και μια γωνιά για τη φιλαναγνωσία
Με ένα πρωτότυπο αφιέρωμα στην Αρχαία Αίγυπτο θα υποδεχθεί φέτος η Παιδική Γωνιά της ΔΕΒΘ τους μικρούς βιβλιόφιλους που την επισκέπτονται κατά χιλιάδες κάθε χρόνο. Αρχαίοι μύθοι και ιστορίες για φαραώ, μούμιες και πυραμίδες θα δώσουν την αφορμή για γνωριμία με έναν από τους πιο σημαντικούς αρχαίους πολιτισμούς μέσα από παρουσιάσεις βιβλίων, συζητήσεις, αφηγήσεις, εργαστήρια ιερογλυφικών, προβολές ντοκιμαντέρ, μουσικά δρώμενα κ.ά. [με τη συνεργασία της Εταιρείας Αιγυπτιακών Μελετών]. Παράλληλα θα πραγματοποιηθούν δεκάδες εκδηλώσεις με τους αγαπημένους συγγραφείς και εικονογράφους που θα δώσουν το «παρών» στο καθιερωμένο τους ραντεβού με τους μικρούς αναγνώστες.
Η Γωνιά των Εφήβων θα λειτουργήσει για τρίτη χρονιά με την υποστήριξη της αλυσίδας βιβλιοπωλείων ΙΑΝΟS ως ανοιχτό φόρουμ επικοινωνίας, προβληματισμού, ανταλλαγής απόψεων της νέας γενιάς.
Και η μεγάλη καμπάνια για την Ενίσχυση της Φιλαναγνωσίας των Μαθητών θα έχει φέτος τη δική της γωνιά, με δράσεις, εκδηλώσεις, προβολές οπτικοακουστικού υλικού, σεμινάρια ενημέρωσης για εκπαιδευτικούς, γονείς και παιδιά.
[Στο πλαίσιο του ομώνυμου τριετούς προγράμματος με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ, που υλοποιεί το ΕΚΕΒΙ σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων].
2 επιτυχημένες συνεργασίες συνεχίζονται…
⇒ «Περίπατος Πολιτισμού» - Η Έκθεση στους δρόμους Για δεύτερη χρονιά, θα πραγματοποιηθεί ο «Περίπατος Πολιτισμού» με παράλληλα πολιτιστικά δρώμενα στην πόλη (σε δημόσιους χώρους, πάρκα, αστικές και θαλάσσιες διαδρομές κ.ά.) σε συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης/Αντιδημαρχία Πολιτισμού, Παιδείας και Τουρισμού. Η πρωτοβουλία αυτή ξεκίνησε πέρυσι με τη διοργάνωση πρωτότυπων εκδηλώσεων που βρήκαν μεγάλη ανταπόκριση στο κοινό (εικαστικές εκθέσεις με θέμα τη λογοτεχνία, μουσικο-λογοτεχνικές εκδηλώσεις σε εξωτερικούς χώρους των Μουσείων καθώς και την πρωτοποριακή ιδέα «Μια νύχτα στο Μουσείο» για παιδιά που αγαπήθηκε, σχολιάστηκε, διαδόθηκε σε όλη την Ελλάδα).
⇒ Τα ΜΜΕ Θεσσαλονίκης στηρίζουν ενεργά την Έκθεση
Για δεύτερη χρονιά, τόσο η ΕΤ 3 όσο και το TV 100 στήνουν ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά στούντιο στους χώρους της Έκθεσης για να αναμεταδίδουν ζωντανά τη ροή του πολιτιστικού προγράμματος μέσα από παρουσιάσεις, ενδιαφέρουσες συζητήσεις και συνεντεύξεις. Μια σημαντική πρωτοβουλία των δημόσιων ΜΜΕ της πόλης που δίνει το «μικρόφωνο» στον πολιτισμό.
[Το πλήρες πολιτιστικό πρόγραμμα της 9ης ΔΕΒΘ θα ανακοινωθεί σε επόμενη συνέντευξη Τύπου – Πληροφορίες: http://www.thessalonikibookfair.com/]
  • Στις 31 Μαρτίου ολοκληρώνεται η υποβολή προτάσεων για λογοτεχνικές εκδηλώσεις και συνεργασίες.
Πηγή: Δελτίο τύπου ΕΚΕΒΙ

Τετάρτη, 7 Μαρτίου 2012

"Ψηφιακό βιβλίο: ενημερωθείτε για τη νέα εποχή στον τρόπο ανάγνωσης"

Σάββατο 10 Μαρτίου, 12 μ.μ.: Εκδήλωση του ΕΚΕΒΙ για τα e-books στο i-bank store του The Mall Athens, με ομιλητή τον Μιχάλη Καλαμαρά, υπεύθυνο του blog "Ηλεκτρονικός Αναγνώστης"

Η Εθνική Τράπεζα σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου διοργανώνουν εκδήλωση για τα e-books το Σάββατο 10 Μαρτίου στην Αθήνα, στις 12.00 το μεσημέρι, στο i-bank store που βρίσκεται στο The Mall Athens, με θέμα "Ψηφιακό βιβλίο: ενημερωθείτε για τη νέα εποχή στον τρόπο ανάγνωσης" και βασικό ομιλητή τον Μιχάλη Καλαμαρά, υπεύθυνο του blog "Ηλεκτρονικός Αναγνώστης". Στην εκδήλωση θα συμμετέχει, επίσης, ο υπεύθυνος του Παρατηρητηρίου Ψηφιακού Βιβλίου του ΕΚΕΒΙ, Σωκράτης Καμπουρόπουλος.

Στην ομιλία του ο Μιχάλης Καλαμαράς θα αναφερθεί στο τι είναι το ηλεκτρονικό βιβλίο και τι το καινούργιο φέρνει στην ανάγνωση. Θα εξετάσει τα πλεονεκτήματά του, το λογισμικό και τις συσκευές όπου μπορεί να διαβάσει κανείς e-books, καθώς και τον τρόπο προμήθειάς τους. Η παρουσίαση αποτελεί μια εισαγωγή στο ηλεκτρονικό βιβλίο, επιχειρώντας μια χαρτογράφηση του χώρου του στην Ελλάδα, ενώ θα γίνει αναφορά και στον τρόπο δημιουργίας ενός e-book. Στην εκδήλωση επίσης θα παρουσιαστούν συσκευές ηλεκτρονικής ανάγνωσης, ώστε το κοινό να δει από κοντά τις δυνατότητες που προσφέρει η νέα τεχνολογία. Θα ακολουθήσουν ερωτήσεις και συζήτηση πάνω στα e-books.

Η εκδήλωση θα γίνει στον χώρο του καταστήματος i-bank store στο The Mall Athens, στο Μαρούσι, και θα διαρκέσει περίπου 45 λεπτά. Με δεδομένη την περιορισμένη χωρητικότητα της αίθουσας, όποιος ενδιαφέρεται να δηλώσει συμμετοχή μπορεί να στείλει e-mail στο ibankmall@nbg.gr με τίτλο "Ψηφιακό Βιβλίο" και να αναφέρει την ημερομηνία και την ώρα της εκδήλωσης, το ονοματεπώνυμό του και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας (κατά προτίμηση κινητό).

Τα i-bank stores της Εθνικής Τράπεζας είναι πολυχώροι ηλεκτρονικής τραπεζικής, όπου οι πελάτες της τράπεζας μπορούν να ενημερωθούν για τις υπηρεσίες i-bank (Ιnternet Βanking, Phone Banking, Mobile Banking, ATM, Κέντρα Αυτόματων Πληρωμών - APS, Πάγιες Εντολές), καθώς και να προχωρήσουν στις αντίστοιχες τραπεζικές συναλλαγές. Τα i-bank stores φιλοξενούν επίσης δραστηριότητες για την τεχνολογία και το Internet, παρέχοντας επίσης δωρεάν ασύρματη πρόσβαση με WiFi. I-bank stores λειτουργούν σήμερα στο The Mall Athens στην Αθήνα και στην Πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσαλονίκη, ενώ ένα i-bank corner λειτουργεί στο εμπορικό κέντρο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη.
Διαβάστε περισσότερα στο link:
http://www.nbg.gr/wps/wcm/connect/a25b4a804a5d831a90a1926e1f1e85fd/ibankstore_Mall_CalendarofEvents+MAR+2012vFinal.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=a25b4a804a5d831a90a1926e1f1e85fd
και στο link: http://www.eanagnostis.gr/2012/03/ebook-mall-ibankstore-ethniki.html#more

Πηγή: Δελτίο τύπου ΕΚΕΒΙ

Τρίτη, 6 Μαρτίου 2012

"Εκπαίδευση Πρωτοπόρων Υπαλλήλων Βιβλιοθηκών σε θέματα ηγετικών δεξιοτήτων και διαχείρισης αλλαγών"

Καινοτομία, Δημιουργικότητα, Κοινωνικά Δίκτυα

Ένα μήνυμα για όλα τα μέλη και τις βιβλιοθήκες του Future Library

Καλησπέρα Future Library!
Τα νέα μας για τη δεύτερη Δράση για το 2012: "Εκπαίδευση Πρωτοπόρων Υπαλλήλων Βιβλιοθηκών σε θέματα ηγετικών δεξιοτήτων και διαχείρισης αλλαγών".
- Σας υπενθυμίζουμε η προθεσμία υποβολής αίτησης συμμετοχής στη Δράση λήγει στις 9 Μαρτίου 2012 (... ακόμα 3 μέρες!!!). 
Στη Δράση αυτή ενθαρρύνονται να συμμετέχουν υπαλλήλοι από ιδρύματα πολιτισμού και εκπαίδευσης π.χ. υπάλληλοι και διευθυντικά στελέχη από τις δημόσιες και δημοτικές βιβλιοθήκες του δικτύου του Future Library, υπάλληλοι άλλων πολιτιστικών ιδρυμάτων, διευθυντικά στελέχη από την τοπική αυτοδιοίκηση, στελέχη από τις 13 περιφέρειες της χώρας και όποιος θέλει να κάνει τη διαφορά στις βιβλιοθήκες της περιφέρειας του.
Μείνετε συντονισμένοι με το Future Library
Tις επόμενες μέρες θα ανακοινώσουμε περισσότερες πληροφορίες για το εκπαιδευτικό ταξίδι και το σεμινάριο στο Ελσίνκι.

Η βοήθεια σας στη διάδοση της Δράσης είναι σημαντική.
Το Πρόγραμμα για τις Δημόσιες / Δημοτικές Βιβλιοθήκες υλοποιείται με αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος»
Επισκεφτείτε το Future Library στο: http://www.futurelibrary.gr/?xg_source=msg_mes_network

Πηγή: Δελτίο τύπου Future Library