Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2015

«Ψηφιακές υπηρεσίες ανοικτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»


 

Στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής» του Ε.Π.«Ψηφιακή Σύγκλιση 2007-2013» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πειραιώς συμμετείχε με τη πράξη«Ψηφιακές υπηρεσίες ανοικτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς».
Στο παραπάνω πλαίσιο, η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πειραιώς διοργάνωσε Ημερίδα με θέμα:«Αξιοποίηση των σύγχρονων ψηφιακών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης προς τους αναγνώστες τους και το κοινό», την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2015, στην αίθουσα συνεδρίων του Ιδρύματος. Στην ημερίδα παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του έργου που εκπονήθηκε από τη βιβλιοθήκη στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013. Για να δείτε τις παρουσιάσεις παρακαλώ δείτε τα αρχεία παρακάτω. (Αρχεία)


Με εκτίμηση,

Γεώργιος Πολίτης
Βιβλιοθηκονόμος
Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
gpolitis@unipi.gr

Τρίτη, 16 Ιουνίου 2015

Θέση εργασίας για βιβλιοθηκονόμο

Ενημερωτικό δελτίο της Ένωσης Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων Πληροφόρησης
Is this email not displaying correctly?
View it in your browser.

 

Το Ελληνοαμερικανικόν Εκπαιδευτικόν Ίδρυμα επιθυμεί να προσλάβει
 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟ
(σύμβαση ορισμένου χρόνου)
LIBR15-6
για  τη Βιβλιοθήκη του Δημοτικού του Κολλεγίου Αθηνών
 στην Κάντζα
Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:
  • Πτυχίο Βιβλιοθηκονομίας Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι.
  • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Proficiency). Η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας είναι επιθυμητή
  •  Εξοικείωση με βάσεις δεδομένων / Internet / MS Office
  •  Εμπειρία σε ανάλογη θέση
  • Δεύτερο πτυχίο ΑΕΙ σε άλλη ειδίκευση ή Μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Βιβλιοθηκονομία είναι επιθυμητό

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους στο www.haef.gr  «Θέλω να εργαστώ στο Κολλέγιο – Ηλεκτρονική Αίτηση Πρόσληψης»  μέχρι τις 26 Ιουνίου 2015 αναφέροντας τον κωδικό θέσεως LIBR15-6.


Πηγή: Ενημερωτικό δελτίο ΕΕΒΕΠ

Τρίτη, 2 Ιουνίου 2015

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗ Σ. ΛΑΤΣΗ

 

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 15 Ιουνίου 2015
Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση προσφέρει δύο υποτροφίες για τις βιβλιοθήκες της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών (Blegen και Γεννάδειο) σε νέους βιβλιοθηκονόμους για να αναπτύξουν τις καταλογογραφικές τους δεξιότητες βοηθώντας τη βιβλιοθηκονομική ομάδα της Αμερικανικής Σχολής στη δημιουργία ηλεκτρονικών εγγραφών τεκμηρίων για κάθε τόμο της συλλογής των σπάνιων βιβλίων, στη διόρθωση βιβλιογραφικών εγγραφών του ηλεκτρονικού καταλόγου AMBROSIA και στη δημιουργία εγγραφών τεκμηρίων για όλους τους τόμους πολύτομων εκδόσεων και αρχείων (π.χ. εγκυκλοπαίδειες, περιοδικές εκδόσεις και αρχειακές συλλογές).
Κριτήρια επιλογής: Απόφοιτοι Σχολών Βιβλιοθηκονομίας με εμπειρία στην καταλογογράφηση και γνώση προτύπων Marc 21 ή και Unimarc. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν καλές γνώσεις χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και εξοικείωση με συστήματα διαχείρισης βιβλιοθηκών (κατά προτίμηση Aleph της Ex Libris), όπως και άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.
Διάρκεια: 12 μήνες, έναρξη 1 Ιουλίου 2015.
Όροι υποτροφίας: Η κάθε υποτροφία ανέρχεται στο ποσό των €12.000 για 12 μήνες. Οι υπότροφοι θα εργαστούν υπό την επίβλεψη των βιβλιοθηκονόμων της Αμερικανικής Σχολής. Στο τέλος της υποτροφίας θα πρέπει να υποβληθεί γραπτός απολογισμός εργασιών.
Αίτηση: Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν επιστολή ενδιαφέροντος, βιογραφικό σημείωμα και δύο συστατικές επιστολές στην ηλεκτρονική διεύθυνση:Latsis_Library_fellowship@ascsa.edu.gr μέχρι τις 15 Ιουνίου 2015.
Οι υποτροφίες θα ανακοινωθούν στις 25 Ιουνίου 2015.
Η Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα δεν κάνει διακρίσεις με βάση τη φυλή, το χρώμα, την ηλικία, το φύλο, τη θρησκεία, τις γενεαλογικές καταβολές, την εθνική ή εθνοτική καταγωγή, το γενετήσιο προσανατολισμό ή την αναπηρία.

Πηγή: ΕΕΒΕΠ

Πέμπτη, 30 Απριλίου 2015

2nd Call for Papers - MTSR 2015: 9th Metadata and Semantics Research Conference

 

**Apologies for cross posting**


***************************2nd Call for Papers************************************

MTSR 2015: 9th Metadata and Semantics Research Conference

September 9-11, 2015
Manchester Metropolitan University, UK
http://www.mtsr-conf.org

******************************************************************************

Dear Colleagues,
It is our pleasure to circulate the 2nd Call for Papers of the 9th Metadata
and Semantics Research Conference (MTSR 2015) (http://www.mtsr-conf.org/)


***Keynote Speaker***

Carole Anne Goble, CBE is Professor of Computer Science at the University of Manchester in the United Kingdom.
http://en.wikipedia.org/wiki/Carole_Goble
http://www.manchester.ac.uk/research/Carole.goble/


***Important Dates***

May 19th 2015: Paper submission deadline
June 16th 2015: Acceptance/rejection notification
June 30th 2015: Camera-ready papers due
September 9th – 11th 2015: Conference at Manchester Metropolitan University, United Kingdom


***Motivation***

Continuing the successful mission of previous MTSR Conferences (MTSR'05, MTSR'07, MTSR'09, MTSR'10, MTSR'11, MTSR’12, MTSR'13 and MTSR’14),
the ninth International Conference on Metadata and Semantics Research (MTSR'15) aims to bring together scholars and practitioners that share
a common interest in the interdisciplinary field of metadata, semantics, linked data and ontologies. Participants will share novel knowledge
and best practice in the implementation of these semantic technologies across diverse types of Information Environments and applications.
These include Cultural Informatics; Open Access Repositories & Digital Libraries; E-learning applications; Search Engine Optimization & Information
Retrieval; Research Information Systems and Infrastructures; e-Science and e-Social Science applications; Agriculture, Food and Environment; Bio-Health
& Medical Information Systems.


***Scope and topics***

Contributions are welcome on every topic related to Metadata and their relationships with Ontologies, Semantic Web, Open-Access Repositories &
Digital Libraries, Knowledge Management and Software Engineering, including but not limited to:

I. Foundations
• Typology of metadata and metadata implementations
• The value and cost of metadata
• Quality evaluation in the use of Metadata
• Metadata reusability
• New or revised metadata schemas or application profiles
• Metadata standardization
• Empirical studies on metadata and/or ontologies usage

II. Languages and Frameworks for Metadata Management
• SGML, XML, UML in theory and practice
• Languages and Frameworks for Ontology Management
• Metadata and the Semantic Web
• Metadata and Knowledge Management
• Metadata and Software Engineering
• Metadata application of Semantic Web technologies
• Ontologies and Ontology-based Knowledge Management Systems

III. Case Studies
• Metadata and ontologies for librarianship, management of historical archives and archeological research
• Metadata and ontologies for the design of innovative products and processes
• Metadata and ontologies for health, biological and clinical information management
• Metadata and ontologies in finance, tourism and public administrations
• Metadata and ontologies in industry
• Metadata and ontologies in education
• Metadata and ontologies in agriculture, food and environment

IV. Technological Issues
Technologies for:
• Metadata and ontology storage, Metadata and ontology integration, Metadata extraction and navigation, querying and editing of ontologies
• Learning Objects management
• Search engines, Localization & Visualization
• Mobile challenges

V. Digital Libraries, Big Data and Information Retrieval
• Ontologies and SKOS
• Linked Data and its applications
• Information visualization
• Metadata quality
• Digital curation
• Impact and evaluation of DL
• Use and re-use of digital data
• Data mining
• Multilingual IR
• User behavior and modeling
• Big Data semantics, search and mining
• Reasoning on Big Data

VI. Tutorials and Workshops
You can bring in your ideas for tutorials. If you are interested in a particular topic, please let us know by sending an email to Conference Chairs.


***Special Tracks***

The conference also welcomes the organization of special tracks focusing on particular domains or topics. Proposals for special tracks are welcome.
Papers submitted to tracks undergo the same review procedures and are published in the same proceedings as those accepted for the main track.
Tracks currently being organized:

• Cultural Collections & Applications
• Agriculture, Food & Environment
• Digital Libraries, Information Retrieval, Linked & Social Data
• Open Repositories, Research Information Systems and Data Infrastructures
• Track on European and National Projects


***Paper submission***

Interested authors can submit to EasyChair (https://easychair.org/conferences/?conf=mtsr2015).
The following types of presentation are invited:
• full papers (12 pages) reporting complete research
• short papers (6 pages) presenting ongoing or preliminary research
• posters (4 pages)

Papers should be original and not previously submitted to other Conferences or Journals. All submissions will be reviewed on the basis of relevance,
originality, importance and clarity following a double-blind peer review process. Submitted papers have to follow the LNCS proceedings formatting
style and guidelines. Authors of accepted papers will be asked to register to the Conference and present their work in the form of either oral presentation
or poster presentation. The Conference welcomes Workshops and Tutorial on any issues concerning the main themes of MTSR such as metadata, ontologies, semantic Web,
knowledge management, software engineering and digital libraries.

Proceedings will be published by Springer in the Communications in Computer and Information Science (CCIS) book series (7899). CCIS is abstracted/indexed in DBLP,
Google Scholar, EI-Compendex, Mathematical Reviews, SCImago, Scopus. CCIS volumes are also submitted for the inclusion in ISI Proceedings.

Revised and extended versions of best papers will be published in selected international journals, including the International Journal of Metadata, Semantics and
Ontologies (Inderscience), the Program: Electronic library and information systems (Emerald) and the International Information & Library Review (Taylor & Francis)
(list incomplete).


***Awards***

*Best paper award
This award will be presented to the authors of the best full research paper submitted and presented to the conference.
*Best student paper award
The MTSR Conference sponsors a paper competition to recognize excellence in a conference paper contribution whose primary author is a student (normally at a PhD
or MRes level). The student is required to present the paper at the MTSR2015 conference.
Submissions are evaluated on their originality, scientific merits, structure, and clarity of composition.

- We look forward to see you in Manchester, United Kingdom.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

***General Chairs***

• R. J. Hartley, Manchester Metropolitan University, United Kingdom
• Emmanouel Garoufallou, Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki, Greece
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Also,
follow us on Facebook https://www.facebook.com/pages/MTSR-Metadata-Semantics-Research-Conference/1431415427101942

and on Twitter https://twitter.com/MTSR_group !
Join us on LinkedIn http://ow.ly/JN31m !

Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2015

MTSR 2015: 9th Metadata and Semantics Research Conference - Call for papers

Ενημερωτικό δελτίο της Ένωσης Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων Πληροφόρησης
Is this email not displaying correctly?
View it in your browser.

**Apologies for cross posting*****************************Call for Papers************************

MTSR 2015: 9th Metadata and Semantics Research Conference

September 9-11, 2015
Manchester Metropolitan University, UK
http://www.mtsr-conf.org

***Important Dates***

May 19th  2015: Paper submission deadline
June 16th  2015: Acceptance/rejection notification
June 30th  2015: Camera-ready papers due
September 9th – 11th 2015: Conference at Manchester Metropolitan University, United Kingdom


***Motivation***
Continuing the successful mission of previous MTSR Conferences (MTSR'05, MTSR'07, MTSR'09, MTSR'10, MTSR'11, MTSR’12, MTSR'13 and MTSR’14), 
the ninth International Conference on Metadata and Semantics Research (MTSR'15) aims to bring together scholars and practitioners that share 
a common interest in the interdisciplinary field of metadata, semantics, linked data and ontologies. Participants will share novel knowledge 
and best practice in the implementation of these semantic technologies across diverse types of Information Environments and applications. 
These include Cultural Informatics; Open Access Repositories & Digital Libraries; E-learning applications; Search Engine Optimization & Information 
Retrieval; Research Information Systems and Infrastructures; e-Science and e-Social Science applications; Agriculture, Food and Environment; Bio-Health
& Medical Information Systems.


***Scope and topics***
Contributions are welcome on every topic related to Metadata and their relationships with Ontologies, Semantic Web, Open-Access Repositories & 
Digital Libraries, Knowledge Management and Software Engineering, including but not limited to:

I. Foundations
•    Typology of metadata and metadata implementations
•    The value and cost of metadata
•    Quality evaluation in the use of Metadata
•    Metadata reusability
•    New or revised metadata schemas or application profiles
•    Metadata standardization
•    Empirical studies on metadata and/or ontologies usage

II. Languages and Frameworks for Metadata Management
•    SGML, XML, UML in theory and practice
•    Languages and Frameworks for Ontology Management
•    Metadata and the Semantic Web
•    Metadata and Knowledge Management
•    Metadata and Software Engineering
•    Metadata application of Semantic Web technologies
•    Ontologies and Ontology-based Knowledge Management Systems

III. Case Studies
•    Metadata and ontologies for librarianship, management of historical archives and archeological research
•    Metadata and ontologies for the design of innovative products and processes
•    Metadata and ontologies for health, biological and clinical information management
•    Metadata and ontologies in finance, tourism and public administrations
•    Metadata and ontologies in industry
•    Metadata and ontologies in education
•    Metadata and ontologies in agriculture, food and environment

IV. Technological Issues
Technologies for:
•    Metadata and ontology storage, Metadata and ontology integration, Metadata extraction and navigation, querying and editing of ontologies
•    Learning Objects management
•    Search engines, Localization & Visualization
•    Mobile challenges

V. Digital Libraries, Big Data and Information Retrieval
•   Ontologies and SKOS
•   Linked Data and its applications
•   Information visualization
•   Metadata quality
•   Digital curation
•   Impact and evaluation of DL
•   Use and re-use of digital data
•   Data mining
•   Multilingual IR
•   User behavior and modeling
•   Big Data semantics, search and mining
•   Reasoning on Big Data

VI. Tutorials and Workshops
You can bring in your ideas for tutorials. If you are interested in a particular topic, please let us know by sending an email to Conference Chairs.


***Paper submission***

Interested authors can submit to EasyChair (https://easychair.org/conferences/?conf=mtsr2015).
The following types of presentation are invited:
•   full papers (12 pages) reporting complete research
•   short papers (6 pages) presenting ongoing or preliminary research
•   posters (4 pages)

Papers should be original and not previously submitted to other Conferences or Journals. All submissions will be reviewed on the basis of relevance, 
originality, importance and clarity following a double-blind peer review process. Submitted papers have to follow the LNCS proceedings formatting 
style and guidelines. Authors of accepted papers will be asked to register to the Conference and present their work in the form of either oral presentation 
or poster presentation. The Conference welcomes Workshops and Tutorial on any issues concerning the main themes of MTSR such as metadata, ontologies, semantic Web, 
knowledge management, software engineering and digital libraries.

Proceedings will be published by Springer in the Communications in Computer and Information Science (CCIS) book series (7899). CCIS is abstracted/indexed in DBLP, 
Google Scholar, EI-Compendex, Mathematical Reviews, SCImago, Scopus. CCIS volumes are also submitted for the inclusion in ISI Proceedings.

Revised and extended versions of best papers will be published in selected international journals, including the International Journal of Metadata, Semantics and 
Ontologies (Inderscience), the Program: Electronic library and information systems (Emerald) and the International Information & Library Review (Taylor & Francis) 
(list incomplete).

***Awards***
*Best paper award
This award will be presented to the authors of the best full research paper submitted and presented to the conference.
*Best student paper award
The MTSR Conference sponsors a paper competition to recognize excellence in a conference paper contribution whose primary author is a student (normally at a PhD 
or MRes level). The student is required to present the paper at the MTSR2015 conference.
Submissions are evaluated on their originality, scientific merits, structure, and clarity of composition.

-We look forward to see you in Manchester, United Kingdom.

Πέμπτη, 8 Μαΐου 2014

«Οι βιβλιοθήκες ως φορείς κοινωνικής συνοχής σε περιόδους κρίσης»

Σας καλούμε να συμμετάσχετε στην ημερίδα με θέμα:
«Οι βιβλιοθήκες ως φορείς κοινωνικής συνοχής σε περιόδους κρίσης»
που συνδιοργανώνουν το

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης
του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
και
η Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων Πληροφόρησης

Σάββατο 10 Μαΐου 2014
Ώρα: 10.00-16.00
HELEXPO – Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης,
Περίπτερο 15, Αίθουσα επαγγελματικών συναντήσεων (ημιόροφος)

Το Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και η Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων Πληροφόρησης θέλοντας να τιμήσουν την προσφορά του Βασίλη Παπάζογλου στις βιβλιοθήκες, αφιερώνουν στη μνήμη του  την ημερίδα «Οι βιβλιοθήκες ως φορείς κοινωνικής συνοχής σε περιόδους κρίσης» που συνδιοργανώνουν το Σάββατο 10 Μαΐου στο πλαίσιο της 11ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης.

Τρίτη, 29 Απριλίου 2014

11η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης

11η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης

 11η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης“Οι Βιβλιοθήκες ως φορείς κοινωνικής συνοχής
σε περιόδους κρίσης”
http://www.libookfair.teithe.gr/

Σάββατο 10 Μαΐου 2014
Ώρα: 10.00-16.00
HELEXPO – Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης,
Περίπτερο 15, Αίθουσα επαγγελματικών συναντήσεων (ημιόροφος)

Πρόγραμμα Ημερίδας
10:00 - 11:00 Προσέλευση - Συναντήσεις με εκπροσώπους βιβλιοθηκών
11:00 - 11:15 Προσφωνήσεις/Χαιρετισμοί
  Χριστόδουλος Γιαλλουρίδης, Κοσμήτορας Σχολής Διεθνών Σπουδών, Επικοινωνίας και Πολιτισμού, Πάντειο Παν/μιο, Πρόεδρος ΕΙΠ
Χαράλαμπος Τσολάκης
Εκπρόσωπος ΠΕΤ Βορείου Ελλάδος
Χριστίνα Κυριακοπούλου, ΕΕΒΕΠ
H προσφορά του Βασίλη Παπάζογλου στις βιβλιοθήκες: αφιέρωμα στη μνήμη του
Νικόλαος Τσίτσης
Γραμματέας Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Θεσσαλονίκης
Κατερίνα Σιπητάνου
Πρόεδρος Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
  1ο Μέρος– Συντονισμός Χαράλαμπος Τσολάκης
11.15 – 11.30 Γεώργιος Κ. Ζάχος, Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
«Ο ρόλος των Δημοσίων Βιβλιοθηκών της Ελλάδος στην ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής»
11.30 – 11.45 Δημήτρης Πολίτης, Αντιπρόεδρος Ένωσης Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων & Επιστημόνων Πληροφόρησης  &
Χριστίνα Κυριακοπούλου, Διευθύντρια Πολιτισμού Παιδείας & Ν. Γενιάς Δήμου Καλλιθέας
«Η βιβλιοθήκη ως θεσμός ενδυνάμωσης της κοινωνίας των πολιτών, της αλληλεγγύης & της κοινωνικής προσφοράς. Προκλήσεις και προοπτικές για ένα καλύτερο “αύριο”»
11.45 – 12.00 Εμμανουήλ Γαρουφάλλου, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Βιβλιοθήκες & κοινωνία εντός και εκτός των τειχών: “Aνεπαισθήτως μ’ έκλεισαν από τον κόσμον έξω”
12.00 – 12.15 Στέλλα Ασδέρη, Εκπρόσωπος Οργανωτικής Επιτροπής Ενίσχυσης Βιβλιοθηκών Θεσσαλονίκης
«Η Οργανωτική Επιτροπή για την ενίσχυση των βιβλιοθηκών: ένα υπόδειγμα δικτύωσης βιβλιοθηκών στην Ελλάδα. Οι Δράσεις της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης»
12.15 – 12.30 Βαλεντίνη Καμπατζά, Eπίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙΘ
«Η ανάγνωση ενός βιβλίου ως μέσον διαφυγής από την οικονομική κρίση στην Ελλάδα∙ ο ρόλος των δημοσίων – δημοτικών βιβλιοθηκών»
12.30 – 13.00 Διάλειμμα
  2ο Μέρος – Συντονισμός Δημήτρης Πολίτης
  Παρέμβαση-Επιστολή από τη Δημοτική βιβλιοθήκη Καστοριάς “Αθανάσιος Χριστόπουλος” «90 Χρόνια ιστορίας και παρουσίας»
13.00 – 13.20 Κώστας Βόγδανος, Βιβλιοθηκονόμος στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης
Χρίστινα Τράπτσιου, Βιβλιοθηκονόμος στην Περιφερειακή Βιβλιοθήκη Χαριλάου του Δικτύου Βιβλιοθηκών του Δήμου Θεσσαλονίκης
Σπύρος Πιέρρος, Βιβλιοθηκονόμος στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης
«Δήμος Θεσσαλονίκης: Βιβλιοθήκες σε δράσεις»
13.20 – 13.35 Γιώργος Μπίκας, Τομέας Τεχνολογίας, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας
«Οι βιβλιοθήκες κέντρα δημιουργικότητας σε περίοδο κρίσης: το παράδειγμα της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Βέροιας»
13.35 – 13.45 Ιωάννα Στεργιοπούλου, Διευθύντρια «Κοβενταρείου» Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης
«Η σύζευξη και το όραμα», παρελθόν, παρόν & μέλλον της «Κοβεντάρειου» Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης»
13.45 – 14.00 Δαμιάνα Κουτσομίχα, Συντονίστρια της βιβλιοθήκης ‘Δημήτρης & Αλίκη Περρωτή’ της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής
«Μια βιβλιοθήκη για 10»
14.00 – 14.15 Μαρία Καπία, Αρχειονόμος – Βιβλιοθηκονόμος, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Δράμας
«Η μεταμόρφωση της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Δράμας και η συμβολή της στο κοινωνικό γίγνεσθαι της τοπικής κοινότητας»
14.15 – 14.30 Χάιδω Πανταζή, Βιβλιοθηκονόμος, Υπεύθυνη Δ. Β. Ραψάνης του Δήμου Τεμπών
«Ραψάνη, μια φορά κι ένα χωριό ...στα χρόνια της κρίσης! Οι υπηρεσίες της Δημοτικής βιβλιοθήκης Ραψάνης στα πλαίσια της Τοπικής Κοινότητας»
14.30 – 14.45 Πετρούλα Βόλτση, Βιβλιοθηκονόμος στην Παιδική Βιβλιοθήκη Συνοικισμού Καραμπουρνάκι Καλαμαριάς
«Δημοτικές Βιβλιοθήκες Δήμου Καλαμαριάς: αλληλεπίδραση στο ψηφιακό και φυσικό χώρο»
14.45 – 15.45 Στρογγυλό Τραπέζι & ανοικτή συζήτηση με το κοινό
Συντονιστές Λάζαρος Χατζηνάκος & Ε. Γαρουφάλλου
Λάζαρος Χατζηνάκος Δημοσιογράφος
Ανθή Χρυσοπούλου Μουσειολόγος-Μουσειοπαιδαγωγός
Ιωάννα Σεραφειμίδου Δημιουργός των www.pigolampides.gr & www.thepaperboat.gr
Χριστίνα Κυριακοπούλου Διευθύντρια Πολιτισμού Παιδείας & Ν. Γενιάς Δήμου Καλλιθέας
Ιωάννα Στεργιοπούλου Διευθύντρια «Κοβενταρείου» Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης
Νίκος Ταουσανίδης Μέλος ΔΣ ΣΕΑΒ & Ομάδος ΔΕ «Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΤΕΙ Δ.Μ.
Εμμανουήλ Γαρουφάλλου Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και   Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙΘ
15.45 – 16.00 Κλείσιμο Ημερίδας - Συμπεράσματα
     

Οργάνωση: Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων Πληροφόρησης

Το Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και η Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων Πληροφόρησης θέλοντας να τιμήσουν την προσφορά του Βασίλη Παπάζογλου στις βιβλιοθήκες, αφιερώνουν στη μνήμη του  την ημερίδα «Οι βιβλιοθήκες ως φορείς κοινωνικής συνοχής σε περιόδους κρίσης» που συνδιοργανώνουν το Σάββατο 10 Μαΐου στο πλαίσιο της 11ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης.
------------------------------

----
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΟΙ ΛΕΣΧΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΝ 11η ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η 11η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί από 8 έως 11 Μαΐου 2014, στο διεθνές συνεδριακό κέντρο HELEXPO, υπό τη διοργάνωση του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ)/Υπουργείου Πολιτισμού και της Helexpo, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εκδοτών και Βιβλιοπωλών (ΠΟΕΒ), του Δήμου Θεσσαλονίκης και με την υποστήριξη του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού.
Το τμήμα Περιφερειακών Βιβλιοθηκών του Δήμου Θεσσαλονίκης   διαθέτει δέκα τέσσερις  ενεργές Λέσχες Ανάγνωσης οι οποίες  πραγματοποιούνται στους  χώρους των  Δημοτικών Βιβλιοθηκών.
Κατά την διάρκεια της Διεθνούς Εκθέσεως αρκετές από αυτές θα πραγματοποιήσουν την συνάντησή τους στο Περίπτερο 13, stand 17
Αναλυτικά το πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής:
Λέσχες Ανάγνωσης  Βιβλιοθήκης Κάτω Τούμπας «Γιώργος Ιωάννου» &
«Το κίτρινο  περπάτημα στα χόρτα»
Συντονίστριες: Ευγενία Μυλωνά και Ζωή Μπατσέλα
Πέμπτη 8 Μαΐου 2014 ώρα 18:30-20:00
Περίπτερο 13, stand 17
Παρουσίαση  των Λεσχών Ανάγνωσης του τμήματος Περιφερειακών Βιβλιοθηκών από τους Βιβλιοθηκονόμους Ευγενία Μυλωνά και Γεώργιο Ασημακόπουλο.
Πέμπτη 8 Μαΐου 2014 ώρα 20:00-21:00
Περίπτερο 13, stand 17
Εφηβική Λέσχη Ανάγνωσης  στη νοηματική γλώσσα Βιβλιοθήκης Χαριλάου
Συντονίστριες:  Μαρία  Πιτσίνη και Νικολέτα Παππά
Παρασκευή 9 Μαΐου 2014 ώρα 10:00-11:00
Περίπτερο 13, stand 17
Λέσχη Ανάγνωσης ενηλίκων Βιβλιοθήκης Άνω Τούμπας
Συντονίστρια:  Δέσποινα Παπαδοπούλου-Ζλατάνου
Παρασκευή 9 Μαΐου 2014 ώρα 11:00-12:00
Περίπτερο 13, stand 17
Παιδική Λέσχη Ανάγνωσης «Φιλαναγνωσία» Βιβλιοθήκης Κάτω Τούμπας «Γιώργος Ιωάννου»
Συντονίστρια:  Αργυρώ Συροπούλου
Παρασκευή 9 Μαΐου 2014 ώρα 16:00-17:00
Περίπτερο 13, stand 17
Παιδική Λέσχη Ανάγνωσης «Τα διαβασμένα παιδιά» Βιβλιοθήκης Ορέστου
Συντονίστριες:  Μαρία  Πιτσίνη και Νικολέτα Παππά
Παρασκευή 9 Μαΐου 2014 ώρα 17:00-18:00
Περίπτερο 13, stand 17
Λέσχη Ανάγνωσης  «Ζεύξις» Κεντρικής Βιβλιοθήκης
Συντονιστές:  Κατερίνα  Καλφοπούλου και  Σαράντης  Ηλιόπουλος
Παρασκευή 9 Μαΐου 2014 ώρα 18:00-19:30
Περίπτερο 13, stand 17
Λέσχη Ανάγνωσης Αστυνομικού Διηγήματος Βιβλιοθήκης Χαριλάου
Συντονιστές: Ελένη Παπαθανασίου και  Τόλης Νικηφόρου
Παρασκευή 9 Μαΐου 2014 ώρα 19:30-21:00
Περίπτερο 13, stand 17