Τρίτη, 4 Μαΐου 2010

Θέσεις εργασίας για βιβλιοθηκονόμους

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) ανακοίνωσε το διαγωνισμό για την πρόσληψη διοικητικών υπαλλήλων στους τομείς της βιβλιοθηκονομίας/πληροφορικής, EPSO/AD/178/10. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 28 Μαΐου 2010. Λεπτομέρειες μπορείτε να διαβάσετε στην επίσημη εφημερίδα πατώντας εδώ. Οδηγίες για την συμπλήρωση των αιτήσεων μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της EPSO http://europa.eu/epso/discover/news/news34_en.htm.