Πέμπτη, 14 Οκτωβρίου 2010

Ορκωμοσία φοιτητών τμήματος Ββιλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης

Οι αιτήσεις για την ορκωμοσία των φοιτητών του τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης ΑΤΕΙΘ, που θα γίνει την Τετάρτη 24 Νοέμβριου 2010, θα γίνονται δεκτές απο τη γραμματεία μέχρι την Δευτέρα 15-11-2010. Οι φοιτητές που δεν έχουν παρουσιάσει την πτυχιακή τους εργασία, θα πρέπει να καταθέσουν στη γραμματεία μέχρι τέλος Οκτωβρίου την αίτηση τους με 4 αντίτυπα και 1 cd, ενώ η επιτροπή αξιολόγησης θα πρέπει να καταθέσει βαθμολογία μέχρι την Παρασκευή 12-11-2010.

Δεν υπάρχουν σχόλια: