Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου 2010

"Open Access in Southern European Countries"

Εκδόθηκε από το FECYT (Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología) η αναφορά για την Ανοιχτή Πρόσβαση στις χώρες της Νότιας Ευρώπης (Γαλλία, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Τουρκία). Δωρέαν διάθεση της έκδοσης στη διεύθυνση http://oaseminar.fecyt.es/Publico/report/index.aspx.
Το σχετικό κεφάλαιο για την ανοιχτή πρόσβαση στην Ελλάδα συνέταξαν ο Παναγιώτης Γεωργίου και η Φιερούλα Παπαδάτου από τη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΒΚΠ) του Πανεπιστημίου Πατρών. Η αναφορά θα συντάσσεται πλεόν σε ετήσια βάση στο πλαίσιο της πιλοτικής λειτουργίας του Ευρετηρίου Ελληνικών Ψηφιακών Πηγών του ΒΚΠ.

Πηγή: acadelib

Δεν υπάρχουν σχόλια: