Δευτέρα, 11 Απριλίου 2011

Πρόγραμμα ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning) για τη βιώσιμη ανάπτυξη‏

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Βιοπολιτική – Οικοδόμηση μιας Πράσινης Κοινωνίας
 Πρόγραμμα ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning) 
για τη βιώσιμη ανάπτυξη

                                                          4η Απριλίου, 2011
Αγαπητοί φίλοι,

Με χαρά σας ενημερώνουμε ότι ξεκινάει και πάλι η σειρά μαθημάτων του προγράμματος ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning) της Διεθνούς Οργάνωσης Βιοπολιτικής (Biopolitics International Organisation – B.I.O.), που αποσκοπεί στον εμπλουτισμό κάθε δραστηριότητας με περιβαλλοντικές διαστάσεις. Τα μαθήματα προσφέρονται δωρεάν και περιγράφονται στον συνημμένο πίνακα (1, 2.).

Το πρόγραμμα είναι χωρισμένο σε δύο κύκλους ως εξής:

Α’ Κύκλος: Εγγραφές 11/04/2011 έως 15/04/2011
Έναρξη μαθημάτων 02/05/2011 – Λήξη μαθημάτων 15/07/2011
Μάθημα 1) Βιοπολιτική – Τουρισμός – Ανάπτυξη
Μάθημα 2) Πράσινος Μισθός
Μάθημα 3) Κλιματικές Αλλαγές

Β’ Κύκλος: Εγγραφές 12/09/2011 έως 16/09/2011
Έναρξη μαθημάτων 26/09/2011 – Λήξη μαθημάτων 02/12/2011
Μάθημα 1) Βιώσιμη Γεωργία και Ανάπτυξη της Υπαίθρου
Μάθημα 2) Βιοπόλις – Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη
Μάθημα 3) Προστασία Δασών

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα, είτε προσωπικά είτε διαμέσου του φορέα που εκπροσωπείτε, συμπληρώνοντας το συνημμένο δελτίο συμμετοχής και αποστέλλοντάς το ηλεκτρονικά μέχρι τις 15 Απριλίου 2011. Κάθε συμμετέχων έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει μέχρι δύο μαθήματα από κάθε κύκλο. Με την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε μαθήματος, απονέμονται διπλώματα παρακολούθησης.

Εδώ και 26 χρόνια, με φίλους και συνεργάτες σε 151 χώρες παγκοσμίως, η Διεθνής Οργάνωση Βιοπολιτικής επιχειρεί να θέσει το περιβάλλον στον πυρήνα κάθε εκπαιδευτικού και επαγγελματικού κλάδου. Διαμέσου του Διεθνούς Πανεπιστημίου για το Βιο-Περιβάλλον, το οποίο ιδρύσαμε το 1991, αναπτύσσουμε σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων και οδηγών σπουδών με στόχο την εισαγωγή αξιών για την προστασία του περιβάλλοντος σε κάθε ειδικότητα.

Βρισκόμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση και προσβλέπουμε με εκτίμηση στη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Καθ. Αγνή Βλαβιανού Αρβανίτη
Πρόεδρος και Ιδρύτρια
Διεθνής Οργάνωση Βιοπολιτικής (Biopolitics International OrganisationB.I.O.)
Τιμ. Βάσσου 10, Αθήνα 11521
Τηλ: 210 6432419, Fax: 210 6434093
e-mail: bios@otenet.gr   www.biopolitics.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: