Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012

Σεμινάριο ιατρικές βιβλιοθήκες

Σεμινάριο ΕΕΒΕΠ: «Σύγχρονες υπηρεσίες επιστημονικής πληροφόρησης στις Ιατρικές Βιβλιοθήκες»


Η Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων σε συνεργασία με τη Βιβλιοθήκη του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός διοργανώνει σεμινάριο με θέμα:
«Σύγχρονες υπηρεσίες επιστημονικής πληροφόρησης στις Ιατρικές Βιβλιοθήκες»

To σεμινάριο αποτελείται από τις παρακάτω ενότητες:

1η Ενότητα
«Η Βασισμένη σε Ενδείξεις Πρακτική στο χώρο της Επιστήμης της Πληροφόρησης: νέες δράσεις τεκμηριωμένης πληροφόρησης στην ιατρική πράξη».
Eισηγήτρια : E. ΛΑΠΠΑ, Phd, MScEcon/ Επαγγελματίας Πληροφοριών Υγείας
Υπεύθυνος Ιατρικής Βιβλιοθήκης Γενικού Νοσοκομείου ΚΑΤ Αττικής
Επιστημονικός Συνεργάτης ΤΕΙΑ/Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης.< /strong>
Η βασισμένη σε ενδείξεις πρακτική (ΒΕΠ) ξεκίνησε στο χώρο της Ιατρικής επιστήμης (Evidence-Base Medicine) και στη συνέχεια διαδόθηκε και σε άλλα επιστημονικά θεματικά πεδία, όπως η Κοινωνική εργασία, η Εκπαίδευση και η Διαχείριση πόρων. Έχει χαρακτηρισθεί «κίνημα», που αναπτύχθηκε για να παρέχει νέες συστηματικές προσεγγίσεις στη λήψη ιατρικής απόφασης. Αποτελεί το νέο πρότυπο τεκμηριωμένης Ιατρικής, που οι αποφάσεις βασίζονται κύρια σε κανόνες τεκμηρίωσης που εφαρμόζονται στις συστηματικές μελέτες (systemic reviews). Εμπεριέχει την εφαρμογή των αποτελεσμάτων, αυστηρά εμπεριστατωμένων ερευνών, στην επαγγελματική πρακτική με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών σε ασθενείς, πελάτες και χρήστες.
Η ΒΕΠ έχει στόχο να αναπτύξει τις δεξιότητες των επιστημόνων Πληροφόρησης στην ανάγνωση, ερμηνεία και εφαρμογή των μεθόδων της στην ερευνητική βιβλιογραφία. Η ερευνητική βιβλιογραφία περιέχει δημοσιευμένες μελέτες στην Ιατρική βιβλιογραφία, ανεκτίμη τες στον καθορισμό της προ-δοκιμασίας πιθανότητας με βάση διακριτικούς κλινικούς  κανόνες πρόβλεψης αποτελέσματος (discrimant score clinical prediction rules), για την κλινική πράξη.
Η διαδικασία της Βασισμένης σε Ενδείξεις Πρακτικής μπορεί να συνοψιστεί σε πέντε βήματα:1) μορφοποίηση καλά δομημένων ερωτήσεων 2) αναζήτηση των ενδείξεων στη δημοσιευμένη και αδημοσίευτη βιβλιογραφία 3)κριτική αξιολόγηση των ενδείξεων 4) εφαρμογή στην καθημερινή πράξη 5)αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας που ακολουθήσαμε.
Η υιοθέτηση των αρχών της ΒΕΠ παρέχει στους επιστήμονες Πληροφόρησης  μεθοδολογικό περιβάλλον, που θεωρείται η αναγκαία υποδομή  στο σύνθετο θέμα της εύρεσης και αξιολόγησης της  επιστημονικής πληροφορίας. Κατ' αυτόν τον τρόπο οι επαγγελματίες Πληροφόρησης θα αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες για να αντιμετωπίσουν τις αυξημένες απαιτήσεις της τρέχουσας πραγματικότητας.
2η Ενότητα «Μεθοδ ολογία εκπαίδευσης χρηστών Ιατρικών Βιβλιοθηκών»
Εισηγήτρια: Τσαλαπατάνη Ειρήνη Med Βιβλιοθηκονόμος-Νοσηλεύτρια Επιστημονική Βιβλιοθήκη Γ.Ν. Ασκληπιείου Βούλας

Απευθύνεται σε βιβλιοθηκονόμους ή/και σε φοιτητές βιβλιοθηκονομίας με ενδιαφέρον για την εκπαίδευση ενήλικων χρηστών. Σκοπός της σεμιναριακής παρουσίασης είναι να δημιουργηθεί ένα χρηστικό εργαλείο για την οργάνωση εκπαίδευσης ενήλικων χρηστών, με ιδιαίτερες αναφορές στους χρήστες των ιατρικών βιβλιοθηκών ώστε οι συμμετέχοντες να μπορούν:
  • να αναγνωρίσουν τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων
  • να χρησιμοποιούν τα βήματα για να σχεδιάσουν μια μικροδιδασκαλία
  • να υιοθετούν τις ενεργητικές τεχνικές εκπαίδευσης κατά την εκπαίδευση ενήλικων χρηστών ιδίως στις ιατρικές βιβλιοθήκε
Η παρουσίαση θα αποτελείται από τα παρακάτω μέρη:
Α. Θεωρητικό μέρος:
1. Τι περιλαμβάνει μια διαδικασία διδασκαλ ίας
2. Αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων
3. Ο εκπαιδευτικός ρόλος του Ιατρικού Βιβλιοθηκονόμου- προσοντολόγιο
Β. Μικροκροδιδασκαλία
Γ. Συμπεράσματα

3η Ενότητα
«Κινητές Υπηρεσίες Βιβλιοθηκών (mobile services):θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση στο χώρο της υγείας».
Eισηγήτρια: Κλούρα Ελένη MSc in Information Systems
Η διάθεση των υπηρεσιών των βιβλιοθηκών μέσω φορητών συσκευών (smartphone, PDA κτλ) προς τους χρήστες, δημιουργεί νέες δυνατότητες και χαράσσει νέους ορίζοντες όσον αφορά την πρόσβαση στη γνώση και στη πληροφόρηση γενικότερα, από οποιοδήποτε μέρος, οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Οι ιατρικές βιβλιοθήκες εφαρμόζοντας τις κινητές υπηρεσίες (mobile services), έχουν την ευκαιρία να υποστηρίξουν με ένα νέο τρόπο τους χρήστες τους, οι οποίοι ασχολούνται με τον τομέα της Υγείας και έχουν την ανάγκη για άμεση και αξιόπιστη πρόσβαση σε επιστημονικό πληροφοριακό υλικό. Στατιστική έρευνα καταγράφει την άποψη της ελληνικής ιατρικής κοινότητας σχετικά με την εφαρμογή και τη χρήση των κινητών υπηρεσιών που μπορεί να προσφέρει μια ιατρική βιβλιοθήκη. Επίσης έχουν καταγραφεί σε θεωρητικό επίπεδο, κατόπιν βιβλιογραφικής έρευνας, τα οφέλη, τα μειονεκτήματα καθώς και ο νέος ρόλος που μπορούν να παίξουν οι ιατρικές βιβλιοθήκες στο μέλλον, κατά την υποστήριξη των χρηστών τους μέσω των φορητών συσκευών.

Το σεμινάριο θα λάβει χώρα την Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2012 στη Βιβλιοθήκη- του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός από τις 10:00 έως τις 15:00 μ.μ.
Σημειώνεται ότι οι εισηγήτριες συμμετέχουν σ' αυτή τη δράση της ΕΕΒΕΠ αμισθί.
To κόστος συμμετοχής είναι δέκα ευρώ (10¤), θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας και σε όσους συμμετέχουν θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.
Εκ μέρους της Ένωσης θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε για την συμβολή τους στην πραγματοποίηση του σεμιναρίου τις εισηγήτριες Ε. Λάππα, Ε. Τσαλαπάνη, Ε. Κλούρα και την Προϊσταμένη της Βιβλιοθήκης του Νοσοκομείου Ευαγγελισμού κα Ε. Καλογεράκη για την ευγενική παραχώρηση της αίθουσας.
Για δηλώσεις συμμετοχής συμπληρώστε την επισυναπτόμενη φόρμα συμμετοχής και στείλτε τη στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@eebep.gr Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τα γραφεία της ΕΕΒΕΠ Τρίτη και Πέμπτη 17:30 - 19:30. (τηλ: 210 3302128).

Για την φόρμα συμμετοχής: http://www.eebep.gr/files/medform.doc


Πηγή: Δελτίο τύπου ΕΕΒΕΠ

Δεν υπάρχουν σχόλια: