Τρίτη, 31 Μαρτίου 2009

O Tim Berners-Lee στο Web science conference στην Αθήνα


Στις 18-20 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το 1ο Παγκόσμιο Συνέδριο για την Επιστήμη του Web. Το πρόγραμμα περιελάμβανε τις εξής συνεδρίες εισηγήσεων: «Διδασκαλία και Μάθηση», «Εμπιστοσύνη και Δυσπιστία», «Ελευθερία εναντίον Ελέγχου», «'Ετικέτες' και Έρευνα», «Κοινωνικά Δίκτυα», «Δίκτυα Δεδομένων», «Διακυβέρνηση, Πολίτες, Δίκαιο και Web» και «Η Ζωή στο Δίκτυο». Το συνέδριο διοργανώθηκε από το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού και το Web Science Research Initiative. Ο δημιουργός του Παγκόσμιου ιστού, Tim Berners-Lee, συμμετείχε στο συνέδριο. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα Techblog. Επίσης, μπορείτε να παρακολουθήσετε κάποια αποσπάσματα από την ομιλία του στο YouTube. video1, video2, video3, video4.

Δεν υπάρχουν σχόλια: