Τετάρτη, 1 Απριλίου 2009

ERASMUS 2009-2010

Οι φοιτητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ERASMUS 2009-2010 για σπουδές ή πρακτική άσκηση στο εξωτερικό, μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις από 1 Απριλίου έως 5 Ιουνίου στο γραφείο ERASMUS, στο κτίριο της ΣΕΥΠ. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ERASMUS http://www.socrates.teithe.gr/gr/index.html

Δεν υπάρχουν σχόλια: