Τρίτη, 16 Ιουνίου 2009

Παρουσίαση του προγράμματος EuropeanaLocal και Europeana

Το Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης διοργανώνει εκδήλωση την Πέμπτη 18 Ιουνίου με θέμα "Ψηφιοποίηση πολιτιστικού περιεχομένου: παρουσίαση των δράσεων του προγράμματος EuropeanaLocal και Europeana". Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα 5 του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, ώρα έναρξης 11:00 π.μ. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης έχει ως εξής:

11.00-11.05 Χαιρετισμός - Έλσα Καστρινού-Πιτιλάκη, Επίκουρος Καθηγήτρια,

Προϊσταμένη του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης,

ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης

11.05-11.30 Η δράση EDLnet και η συμβολή του προγράμματος EuropeanaLocal

στη διάθεση ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος μέσω της Ευρωπαϊκής

Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Europeana

Εμμανουήλ Γαρουφάλλου, Καθηγητής Εφαρμογών, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας

και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

11.30-11.50 Το πρόγραμμα EuropeanaLocal και η Europeana: ο ρόλος της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Βέροιας: το έργο και οι προοπτικές του

Ράνια Σιάτρη, Επιστημονική Συνεργάτης, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και

Συστημάτων Πληροφόρησης, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

11.50-12.00 Συζήτηση

Δεν υπάρχουν σχόλια: