Σάββατο, 1 Αυγούστου 2009

Χρηματοδότηση ΑΕΙ-ΤΕΙ

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων η υπογραφή των τετραετών ακαδημαϊκών-αναπτυξιακών προγραμματισμών όλων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Οι ακαδημαϊκοί - αναπτυξιακοί τετραετείς προγραμματισμοί περιλαμβάνουν τα έργα υποδομής και εξοπλισμών των ΑΕΙ, τις λειτουργικές τους δαπάνες καθώς και τον αριθμό του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού που θα προσληφθεί.

Α. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Για την κατανομή της χρηματοδότησης στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ χρησιμοποιήθηκαν ενιαία, συγκρίσιμα και κοινώς αποδεκτά κριτήρια. Εξασφαλίστηκαν υψηλές πιστώσεις για την περίοδο 2009-2012 σε συνθήκες πανθομολογούμενης οικονομικής κρίσης.

Ειδικότερα:

1. Σε ότι αφορά στα Πανεπιστήμια:

α) Για την επιχορήγηση του τακτικού προϋπολογισμού (λειτουργικές δαπάνες) θα διατεθούν την επόμενη τετραετία 1 δις 70 εκ. ευρώ.

β) για τη χρηματοδότηση έργων υποδομής και εξοπλισμών από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Α.Ε.Ι. θα διατεθούν πόροι ύψους 494 εκ. ευρώ.

γ) για τη φοιτητική μέριμνα θα διατεθούν 126,5 εκ. ευρώ.

δ) για τα πανεπιστημιακά συγγράμματα θα διατεθούν 173 εκ. ευρώ.

2. Σε ότι αφορά στα ΤΕΙ:

α) Για την επιχορήγηση του τακτικού προϋπολογισμού (λειτουργικές δαπάνες) θα διατεθούν την επόμενη τετραετία 720 εκ. ευρώ.

β) για τη χρηματοδότηση έργων υποδομής και εξοπλισμών από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων θα διατεθούν πόροι ύψους 130 εκ. ευρώ.

γ) για τη σπουδαστική μέριμνα θα διατεθούν 110 εκ. ευρώ.

Β. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1. Σε ότι αφορά στα Πανεπιστήμια, θα δοθούν πιστώσεις για την πρόσληψη 700 νέων μελών ΔΕΠ, 400 μελών ΕΕΔΙΠ, 800 μελών ΕΤΕΠ και 100 Διοικητικών Υπαλλήλων.

2. Σε ότι αφορά στα ΤΕΙ, θα δοθούν πιστώσεις για την πρόσληψη 800 μελών ΕΠ, 300 μελών ΕΤΠ και 100 Διοικητικών Υπαλλήλων.

3. Για έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό Πανεπιστημίων (ΠΔ 407/80) θα δοθούν πιστώσεις για το 2009 για 900 προσλήψεις, για το 2010 για 750 προσλήψεις, για το 2011 για 500 προσλήψεις και τέλος για το 2012 για 250 προσλήψεις.

Από το δελτίο τύπου του Υπουργείου

Δεν υπάρχουν σχόλια: