Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2009

Εγγραφές φοιτητών

Η ανανέωση εγγραφής των φοιτητών του τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης θα γίνονται από τις 15-18 Σεπτεμβρίου. Οι εγγραφές των πρωτοετών θα γίνονται από τις 16-30 Σεπτεμβρίου. Απαιτούμενα δικαιολογητικά: Αίτηση εγγραφής, απολυτήριο Λυκείου, 5 φωτογραφίες, φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας, βεβαίωση πρόσβασης (μόνο οι απόφοιτοι Γενικού λυκείου), και πιστοποιητικό γέννησης (μόνο οι άνδρες). Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για μετεγγραφή είναι από 1 έως 15 Νοεμβρίου

Δεν υπάρχουν σχόλια: