Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου 2009

Ψηφιοποίηση υλικού Βιβλιοθηκών

Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α), στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων επιμορφωτικών δράσεων από το ΕΣΠΑ και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Διοικητική Μεταρρύθμιση", διοργανώνει στην Αθήνα επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο: Ψηφιοποίηση Υλικού Βιβλιοθηκών, ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης στις βιβλιοθήκες". Σκοπός του προγράμματος είναι να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να μπορούν να αξιοποιήσουν μεθόδους ψηφιοποίησης υλικού βιβλιοθηκών.
Ομάδα-στόχος: Βιβλιοθηκονόμοι που στελεχώνουν Δημόσιες και Δημοτικές και Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες.
Επιστημονικά υπεύθυνη Δρ. Τ. Βαρουχάκη (τηλ. 213 1306303).
Ημερ. διεξαγωγής: 12/10/2009-16/10/2009.
Η σχετική εγκύκλιος διατίθεται από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και μπορείτε να την δείτε πατώντας εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: