Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου 2009

Έρευνα για φοιτητές βιβλιοθηκονομίας

Στο πλαίσιο πτυχιακής εργασίας με τίτλο «web 2.0 και βιβλιοθήκες: έρευνα και ανάπτυξη εργαλείων», διεξάγουμε σχετική έρευνα ανάμεσα στους φοιτητές του τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Θα ήταν μεγάλη βοήθεια εκ μέρους σας, αν μπορούσατε να αφιερώσετε λίγο από το χρόνο σας για να συμμετάσχετε στην έρευνά μας, τα αποτελέσματα της οποίας θα είναι πολύ χρήσιμα για τη συνέχιση της πτυχιακής εργασίας και για την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για τη βιβλιοθηκονομική κοινότητα. 

Το ερωτηματολόγιο μπορείτε να το συμπληρώσετε στη διεύθυνση http://www.surveygizmo.com/s/209223/web-2-0-tools-and-libraries

Δεν υπάρχουν σχόλια: