Κυριακή, 27 Φεβρουαρίου 2011

Ψηφιοποίηση Υλικού Δημόσιων Βιβλιοθηκών

Στο πλαίσιο του προγράμματος της "Κοινωνίας της Πληροφορίας",  "Ψηφιοποίηση Υλικού Δημόσιων Βιβλιοθηκών", 41.444 τίτλοι βιβλίων, περιοδικών, εγγράφων και χειρογράφων ψηφιοποιήθηκαν από τις 46 Δημόσιες Βιβλιοθήκες της Ελλάδας.
Κριτήρια επιλογής για ψηφιοποίηση των φυσικών τεκμηρίων ήταν η μοναδικότητα, η σπανιότητα, η ιδιαίτερη εκπαιδευτική, ερευνητική και πληροφοριακή χρησιμότητα και ζήτηση και βεβαίως η τοπικού ενδιαφέροντος εκδοτική παραγωγή. Τα τεκμήρια που ψηφιοποιήθηκαν χρονολογούνται πριν από το 1920 και δεν υπάρχουν πνευματικά δικαιώματα σε αυτά. Νεώτερες εκδόσεις που έχουν ψηφιοποιηθεί έχουν εξασφαλίσει τις απαραίτητες άδειες για την ψηφιοποίησή τους.
Σκοπός του προγράμματος είναι να προβληθεί και αναδειχθεί ο ελληνικός πολιτισμός και η πνευματική παραγωγή σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον, χωρίς περιορισμούς και παράλληλα να προστατευθούν οι θησαυροί των φυσικών τεκμηρίων, που στεγάζουν αυτές οι βιβλιοθήκες.

Πηγή: Ηλεκτρονικός ΑναγνώστηςΔημόσιες Βιβλιοθήκες

Δεν υπάρχουν σχόλια: