Τρίτη, 22 Μαρτίου 2011

"Ψηφιακή Βιβλιοθήκη" με το υλικό του ΕΠΕΑΕΚ Ι και ΙΙ

Όλο το υλικό που δημιουργήθηκε με το ΕΠΕΑΕΚ Ι και ΙΙ είναι διαθέσιμο για κοινό στη διεύθυνση http://repository.edulll.gr/edulll/. Στον δικτυακό κόμβο "Ψηφιακή Βιβλιοθήκη" βρίσκονται ψηφιοποιημένα αρχεία από το 1997 έως το 2006. Τα έργα αυτά υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του Β΄ και του Γ΄ΚΠΣ μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση» (ΕΠΕΑΕΚ).
Η βιβλιοθήκη θα συνεχίζει να εμπλουτίζεται και με το υλικό που παράγεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (2007-2013). Το έργο της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης υλοποιήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

Πηγή: Ψηφιακή Βιβλιοθήκη, fititis.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια: