Τρίτη, 29 Μαρτίου 2011

First Workshop on Digital Information Management, 30-31 Μαρτίου 2011

Tο Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης του
Τμήματος Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου,
διοργανώνει και σας προσκαλεί στο First Workshop on Digital Information
Management, το οποίο θα διεξαχθεί 30-31 Μαρτίου 2011, στους χώρους του
Τμήματος Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας του Πανεπιστημίου (Ιωάννη
Θεοτόκη 72, Κέρκυρα).
Στόχος του workshop είναι η ανάδειξη των αποτελεσμάτων της έρευνας που
διεξάγεται στο Εργαστήριο.
Πληροφορίες: http://dlib.ionio.gr/workshop2011/

Πηγή: Acadelib

Δεν υπάρχουν σχόλια: