Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2011

Θέση εργασίας βιβλιοθηκονόμου

Το Ελληνοαμερικανικόν Εκπαιδευτικόν Ίδρυμα επιθυμεί να προσλάβει
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΥΣ
(σύμβαση ορισμένου χρόνου)
LIBR09-11

για  την Κεντρική Βιβλιοθήκη του Κολλεγίου Αθηνών - Κολλεγίου Ψυχικού
 στο Ψυχικό

           Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:
§  Πτυχίο Βιβλιοθηκονομίας Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι.
§  Δεύτερο πτυχίο ΑΕΙ σε άλλη ειδίκευση ή Μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Βιβλιοθηκονομία
§  Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Proficiency). Η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας είναι επιθυμητή
§   Εξοικείωση με βάσεις δεδομένων / Internet / MS Office
§   Εμπειρία σε ανάλογη θέση


Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους στο www.haef.gr - Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού μέχρι τις 17  Οκτωβρίου 2011 αναφέροντας τον κωδικό θέσεως LIBR09-11.

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να απευθυνθείτε στην:
Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού
e-mail : pers_off@haef.gr
τηλ. 210 67.98.245

Δεν υπάρχουν σχόλια: