Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2011

Προσλήψεις Βιβλιοθηκονόμων

Ο ειδικός λογαριασμό κονδυλίων έρευνας του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης "Προηγμένες Κεντρικές Υπηρεσίες Ψηφιακών Βιβλιοθηκών Ανοικτής Πρόσβασης Σ.Ε.Α.Β.", η οποία συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ψηφιακή Σύγκλιση, ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται να προσλάβει προσωπικό με ανάθεση έργου (ορισμένης χρονικής διάρκειας) που πληροί συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την κάλυψη των θέσεων.
Περισσότερες πληροφορίες καθώς και τον πίνακα με τις θέσεις μπορείτε να βρείτε εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: