Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2013

15 δωρεάν live webinars για βιβλιοθηκονόμους

Το Open Education Database διοργανώνει 15 δωρεάν live webinars για βιβλιοθηκονόμους το Μάρτιο. Πρόκειται για μία ελεύθερη εκπαιδευτική ευκαρία που προσφέρεται. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 • Leveraging Social Media for Nonprofit Events (CharityHowTo)
 •  Introduction to the Semantic Web: BIBFRAME, RDA, FRBR & Linked Data (Lyrasis)
 •  New Graphic Novels for Libraries and Classrooms (Booklist)
 •  Εbooks and Libraries: Legal Issues for Library Administration and Staff (InfoPeople)
 •  7 Ways Planning Improves Social Impact and Sustainability (NonProfit Webinars)
 •  Responsive Web Design Bootcamp (O’Reilly)
 •  Trends in Cataloging and Resource Description (University of Wisconsin-Madison)
 •  Mobile Website Design for Libraries (InfoPeople)
 •  Strategic Planning Part 1: Cultivation & Organizational Development (NonProfit Webinars)
 •  Proposal Writing Basics (Grantspace)
 •  Signature Events for Small Libraries (WebJunction)
 •  How to Captivate and Engage Constituents with Your Website (Firespring)
 •  Hosting a Personal Digital Archiving Day Event (ALCTS)
 •  Taking Leadership Online: Developing Your Personal Social Media Voice (NonProfit Webinars)
 •  Data Gets Grants (NonprofitWebinars.com)
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αντλήσετε από εδώ http://oedb.org/blogs/ilibrarian/2013/15-free-live-webinars-for-librarians-in-march/ 

Δεν υπάρχουν σχόλια: