Σάββατο, 2 Μαρτίου 2013

Έρευνα και καταγραφή σε Βάση Δεδομένων των αποφοίτων του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Α.Τ.Ε.Ι.Θ.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οι φοιτήτριες Άρτα Κούμπουλλα Θωμαή Σακελλαρίου και Ελισάβετ Καρακόλη πραγματοποιούν πτυχιακή εργασία με θέμα: Έρευνα και καταγραφή σε Βάση Δεδομένων των αποφοίτων του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Α.Τ.Ε.Ι.Θ. με σκοπό την καταμέτρηση των αποφοίτων και με στόχο την καταγραφή και αξιολόγηση του επιπέδου της επαγγελματικής απασχόλησης τους μετά την απόκτηση του πτυχίου.
Παρακαλείστε όσοι από εσάς είστε απόφοιτοι του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης, να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
Σας ενημερώνουμε πως οι απαντήσεις δεν θα χρησιμοποιηθούν παρά μόνο για ερευνητικούς σκοπούς. Τέλος, αν γνωρίζετε άλλους απόφοιτους του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας του Α.Τ.Ε.Ι.Θ. που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην έρευνα θα σας παρακαλούσαμε να τα ενημερώσετε.
Ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: