Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010

Θέση εργασίας για βιβλιοθηκονόμο

Μεγάλος εκπαιδευτικός και μορφωτικός οργανισμός με πανελλήνια εμβέλεια ζητεί για άμεση πρόσληψη υπεύθυνο βιβλιοθήκης.
Τυπικά προσόντα:
  • Πτυχίο Βιβλιοθηκονομικών Σπουδών (κατά προτίμηση από πανεπιστήμιο του εξωτερικού
  • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών με τεχνολογική κατεύθυνση (κατά προτίμηση στην διαχείριση ψηφιακών βιβλιοθηκών
Απαραίτητα προσόντα:
  • Άριστη Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (επίπεδο Post Proficiency)
  • Άριστη Γνώση της Ελληνικής Γλώσσας
  • Άριστη Γνώση διαχείρισης και ανάπτυξης ψηφιακών συλλογών και ψηφιακής διασύνδεσης βιβλιοθηκών
  • Άριστη γνώση ανάπτυξης προγραμμάτων Information Literacy
  • Άριστη Γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Κοινωνικών Δικτύων
  • Ευχέρεια στην επικοινωνία
  • Η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας  θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα
Όσοι υποψήφιοι πληρούν τα παραπάνω κριτήρια θα κληθούν για προφορική συνέντευξη και θα περάσουν ειδική δοκιμασία σε θέματα βιβλιοθηκονομίας, τεχνολογίας και επικοινωνίας.
Για αποστολή βιογραφικού πατήστε εδώ

Πηγή: skywalker.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: