Κυριακή, 25 Μαρτίου 2012

7 θέσεις εργασίας στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών θα συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου με επτά (7) άτομα στο πλαίσιο της πράξης Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών Κατάθεσης, Διαχείρισης και Διάθεσης Ανοικτών Δημόσιων Δεδομένων Τεκμηρίωσης και Ψηφιακού Περιεχομένου.
Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι τις 6-4-2012. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΕΚΤ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: