Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2012

21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών


21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
1η πρόσκληση υποβολής περιλήψεων

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Τα Ιδρύματα Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Οικονομικό Πανεπιστήμιο  Αθηνών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς και Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο ανέλαβαν από κοινού την πρωτοβουλία διοργάνωσης του 21ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.

Το Συνέδριο θα γίνει στους χώρους του Πανεπιστημίου Πειραιώς, στις 18 και 19 Οκτωβρίου 2012.


Θέμα: Το πρόσωπο των βιβλιοθηκών διαρκώς αλλάζει: συνέργεια και στρατηγικές ανάπτυξης με έμπνευση και όραμα.

Το θέμα του συνεδρίου εστιάζει στις στρατηγικές και τις πολιτικές οργάνωσης στις νέες συνθήκες, καθώς και στην ανάπτυξη των συνεργασιών ως στρατηγική επιλογή.
Εντοπίζει τον τρόπο με τον οποίο οι νέες τεχνολογίες στις παρούσες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες θα αποτελέσουν μοχλούς ανάπτυξης και  πεδία βέλτιστης οργάνωσης.
Δίνει έμφαση στη χρήση της τεχνολογίας προς όφελος της βιβλιοθήκης ώστε με την αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων να υποστηριχθούν οι υπάρχουσες υπηρεσίες και να αναπτυχθούν νέες.
Επικεντρώνεται στο ρόλο του ανθρώπινου δυναμικού στο χώρο των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εποχής.
Οι επιμέρους ενότητες της θεματολογίας είναι:
  • Η ενσωμάτωση των  βιβλιοθηκών στη μάθηση και την έρευνα: συστήματα, στρατηγικές, συνέργειες.
  • Δράσεις με πρωτοβουλία, δημιουργικότητα, φαντασία και ομαδική εργασία.
  • Ευελιξία στην οργάνωση των βιβλιοθηκών για μια ανοιχτή παγκόσμια οικονομία.
  • Ορισμός προϋποθέσεων για την ετοιμότητα των βιβλιοθηκών  στις μεταβολές και τις προκλήσεις της εποχής
  • Ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και Ανοικτή Εκπαίδευση– ελεύθερο και ανοιχτό εκπαιδευτικό υλικό.
  • Σύγχρονα αυτοματοποιημένα συστήματα αποθήκευσης και ανάκτησης.
·        Μετασχηματισμός και καινοτομία: προϋποθέσεις επιτυχίας.
·        Οι στρατηγικές για την επιτυχία των ηλεκτρονικών βιβλιοθηκών και της ηλεκτρονικής μάθησης.
·        Οι στρατηγικές των βιβλιοθηκών για την επιτυχία της ηλεκτρονικής επιστήμης.


·        Η συμβολή της ψηφιακής επικοινωνίας στη μεταξύ των βιβλιοθηκών  συνεργασία προς διευκόλυνση του τελικού χρήστη.
·        Η οικονομική αξία της πληροφόρησης και της πληροφορίας.
·        Η συμβολή της πληροφοριακής παιδείας στην επιστημονική παιδεία.
·        Βιβλιοθηκονομία της ηλεκτρονικής επιστήμης.
  • Ο κυρίαρχος ρόλος του βιβλιοθηκονόμου σε κάθε πτυχή δράσης των βιβλιοθηκών.


Ημερομηνίες
16.3.2012:     1η πρόσκληση αποστολής περιλήψεων,
28.5.2012:     Καταληκτική ημερομηνία υποβολής περιλήψεων.
2.7.2012:        Καταληκτική Ημερομηνία έγκρισης  από Επιστημονική Επιτροπή Συνεδρίου.
1.10.2012 :    Καταληκτική ημερομηνία αποστολής κειμένων και παρουσιάσεων.

Σας καλούμε να υποβάλλετε τις περιλήψεις σας για το 21ο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, στη διεύθυνση: angie@unipi.gr.
Τηλέφωνα επικοινωνίας για διευκρινίσεις:
210 4142022, Ανθή Κατσιρίκου,
210 4142036, Αγγελική Οικονόμου,
210 4142033, Αλεξάνδρα Τριάντη.

Σύντομα θα είναι έτοιμη και η ιστοσελίδα του Συνεδρίου.

Εκ μέρους των Διοργανωτών βιβλιοθηκών
Ιφιγένεια Βαρδακώστα, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, ifigenia@hua.gr
Μαρία Κανινή, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, marakikan@aua.gr
Ανθή Κατσιρίκου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, anthi@unipi.gr
Μαρία Φουντά, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, mfou@aueb.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: