Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2009

Ζωντανή ψηφιακή αναμετάδοση 18ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας έχει αναλάβει την ψηφιακή αναμετάδοση του 18ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Στη διεύθυνση του http://vod.grnet.gr/ μπορείτε να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να γίνει δυνατή η παρακολούθηση του συνεδρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: