Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2009

Παρουσίαση του Rolf Hapel στην ημερίδα του Future Library

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε την παρουσίαση του Rolf Hapel, την οποία πραγματοποίησε στην ημερίδα που διοργάνωσε το Future Library "Οι βιβλιοθήκες στο 21ο αιώνα".
View athen-nov-2009-lille-pdf