Σάββατο, 17 Οκτωβρίου 2009

2 Βιβλιοθηκονόμοι στην Ακαδημία Αθηνών

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Βιβλιοθήκης της Ακαδημίας Αθηνών, ως εξής:
Δύο (2) ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων
Αιτήσεις υποβάλλονται στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών της Ακαδημίας Αθηνών, οδός Πανεπιστημίου 28.


Πληροφορίες στα τηλέφωνα 210 3664781 και 210 3664778.

Δεν υπάρχουν σχόλια: