Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2009

Καινοτόμες εκπαιδευτικές δράσεις στις βιβλιοθήκες

Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων επιμορφωτικών δράσεων από το ΕΣΠΑ και το Επιχειρησιακό πρόγραμμα "Διοικητική μεταρρύθμιση", διοργανώνει σειρά πιστοποιημένων επιμορφωτικών προγραμμάτων με τίτλο "Καινοτόμες εκπαιδευτικές δράσεις στις βιβλιοθήκες".
Μπορείτε να βρείτε τη σχετική εγκύκλιο στην ιστοσελίδα του ΙΝ.ΕΠ. πατώντας εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: