Κυριακή, 18 Οκτωβρίου 2009

Προσλήψεις στο δημόσιο

Στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση στάλθηκε από το ΑΣΕΠ η προκήρυξη 6K/2009, που αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 598 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας (ΔΕ) Εκπαίδευσης σε διάφορους φορείς του δημόσιου τομέα.
Η προκήρυξη αναμένεται να εκδοθεί απο το Εθνικό Τυπογραφείο σε περίπου 10 ημέρες, οπότε και θα διατίθεται δωρεάν από τα κατά τόπους γραφεία του και μέσω του δικτυακού του τόπου www.et.gr. Αιτήσεις και δικαιολογητικά θα αποστέλλονται ταχυδρομικά στο ΑΣΕΠ μέσα στην εικοσαήμερη προθεσμία που θα καθορισθεί τις προσεχείς ημέρες.
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο με τις θέσεις πατώντας εδώ

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι οι εξής:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
* ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
* ΠΕ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΩΝ
* ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ

* ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ
* ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΕΙΔ. ΓΕΩΛΟΓΩΝ)
* ΠΕ1 ΔΕΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
* ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ/ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΙΣ)
* ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)
* ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
* ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
* ΠΕ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΙΔ. ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΗΣ)
* ΠΕ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΙΔ. ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ)
* ΠΕ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΙΔ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ)
* ΠΕ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΕΙΔ. ΧΗΜΕΙΑΣ)
* ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ (ΕΙΔ. ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΩΝ)
* ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ (ΕΙΔ. ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ)
* ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ (ΕΙΔ. ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΩΝ)
* ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔIΚΟΤΗΤΩΝ (ΕΙΔ. ΠΑΘΟΛΟΓΟΥ)
* ΠΕ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ
* ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΕΙΔ. ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
* ΠΕ2 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ - ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ
* ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΕΙΔ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ-ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ)
* ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΕΙΔ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ)
* ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΕΙΔ. ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ)
* ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
* ΠΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ - ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ
* ΠΕ2 ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙΔ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ)
* ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ)
* ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ)
* ΠΕ9 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
* ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ) ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ)
* ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔ. ΝΑΥΠΗΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ)
* ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ)
* ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ)
* ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔ. ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ)
* ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
* ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΙΔ. ΣΧΕΔΕΙΑΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ)
* ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΙΔ. ΑΝΑΛΥΤΩΝ)
* ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΙΔ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ)
* ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΙΔ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΩΝ Η/Υ)
* ΠΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
* ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ
* ΤΕ ΔΕΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
* TE ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
* ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
* ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
* ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ)
* ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ)
* ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)
* ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ)
* ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ)
* ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)
* ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ)
* ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔ. ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ)
* ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ)
* ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ)
* ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ)
* ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ)
* ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
* ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE)
* ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΙΔ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ)
* ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΩΝ
* ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
* ΤΕ ΤΑΞΙΝΟΜΩΝ
* ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΕΙΔ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ)
* ΤΕ ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΕΙΔ. ΡΑΔΕΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ)
* ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α/Φ & Ε/Π (ΕΙΔΕ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α/Φ)
* ΤΕ ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΕΙΔ. ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ)
* ΤΕ ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΕΙΔ. ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ)Από την ιστοσελίδα www.proslipsis.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: