Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2009

Driver: ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για online πρόσβαση στη γνώση

Το Driver είναι ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο πανευρωπαϊκό πρόγραμμα, που αποσκοπεί να "σπάσει" τα ευρωπαϊκά σύνορα και να αποτελέσει μελλοντικά τα "Ηνωμένα Έθνη της Γνώσης". Ενισχύεται με χρηματοδότηση από το προηγούμενο 6ο, καθώς και από το τρέχον 7ο Πρόγραμμα-Πλαίσιο για την Έρευνα της ΕΕ, επειδή εντάσσεται στις σημαντικές ευρωπαϊκές ηλεκτρονικές υποδομές, δημιουργεί μια νέα τεχνολογία, η οποία μπορεί τελικά να καταστήσει προσβάσιμη, μέσω Ίντερνετ, το σύνολο της ανθρώπινης γνώσης. Πάρα πολλοί οργανισμοί και βιβλιοθήκες έχουν ήδη συνδεθεί και είναι προσβάσιμα μέσω της δημιουργούμενης τεράστιας ψηφιακής διαδικτυακής "βιβλιοθήκης των βιβλιοθηκών". Οι ευρωπαίοι ερευνητές έχουν δημιουργήσει ειδικό λογισμικό ανοικτού κώδικα, το D-NET (v.1.1), που επιτρέπει σε όποιον ερευνητή ή απλώς ενδιαφερόμενο να αποκτήσει πρόσβαση σε πάσης φύσεως δεδομένα, σε πάνω από 25 ευρωπαϊκές γλώσσες. Μέχρι στιγμής, πάνω από 250 οργανισμοί από 29 ευρωπαϊκές χώρες, που μιλάνε 25 γλώσσες, έχουν διασυνδεθεί μέσω της "πύλης" αναζήτησης του Driver στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση . Το portal, σε τακτική βάση, συλλέγει και παρέχει ανοικτή πρόσβαση σε άρθρα διαφόρων περιοδικών, βιβλία, διδακτορικές διατριβές, διαλέξεις, επιστημονικές εκθέσεις κ.α. Προς το παρόν, περίπου 1 εκατ. έγγραφα είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων, οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν την μηχανή αναζήτησης της "πύλης" του Driver. Ο στόχος είναι σταδιακά όλα τα αποθετήρια του κόσμου να προσαρμόσουν τον τρόπο αποθήκευσης του περιεχομένου τους έτσι ώστε να είναι συμβατός με την πλατφόρμα του Driver (εξ ου και το όραμα για τα "Ηνωμένα Έθνη της Γνώσης").


Πηγή: EmeaBusinessMonitor http://www.emea.gr/default.asp?ElementId=67025

Δεν υπάρχουν σχόλια: