Σάββατο, 3 Οκτωβρίου 2009

Δημοσίευση προκήρυξης για πρόσληψη μόνιμου ε.π.

Η προκήρυξη για πρόσληψη μόνιμου ε. π. βαθμίδας επίκουρου καθηγητή και καθηγητή εφαρμογών για το τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του ΑΤΕΙΘ δημοσιεύτηκε στις 29 Σεπτεμβρίου και θα ξαναδημοσιευτεί στις 9 Οκτωβρίου στις εφημερίδες αγγελιοφόρος, κέρδος αγορά, αδέσμευτος τύπος και ριζοσπάστης. Υποβολή δικαιολογητικών από 10 Οκτωβρίου έως και Δευτέρα 9 Νοέμβριου 2009. Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης βρίσκεται στον πίνακα ανακοινώσεων της γραμματείας και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.teithe.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: