Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2009

Ανακοίνωση πρόσληψης εποχικού προσωπικού στο ΠΑΜΑΚ

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δώδεκα (12) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης και των Τμημάτων α) Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών στην ΄Εδεσσα και β) Διοίκησης Τεχνολογίας στη Νάουσα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο : δύο (2) θέσεις ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, εννέα (9) θέσεις ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων και μία (1) θέση ΠΕ Πληροφορικής.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 19/10/2009 έως 30/10/2009. Η αίτηση.

 Δείτε όλη την προκήρυξη με τις λεπτομέρειες πατώντας εδώ.


Από την ιστοσελίδα του ΠΑΜΑΚ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: