Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2009

Εφαρμογές συμμετοχικού διαδικτύου στις βιβλιοθήκες

Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων επιμορφωτικών δράσεων από το ΕΣΠΑ και το Επιχειρησιακό πρόγραμμα "Διοικητική μεταρρύθμιση", διοργανώνει στην Αθήνα πιστοποιημένο επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο "Εφαρμογές συμμετοχικού διαδικτύου στις βιβλιοθήκες" .
Σκοπός του προγράμματος είναι να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες τις γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για τη χρήση εργαλείων συμμετοχικού διαδικτύου στις βιβλιοθήκες.
Ομάδα - Στόχος: Βιβλιοθηκονόμοι που στελεχώνουν Δημόσιες, Δημοτικές και Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες
Χρονική Διάρκεια: 35 ώρες (πενθήμερο)
Ημερομηνία διεξαγωγής: 7-11 Νοεμβρίου 2009
Θεματικές Ενότητες:
  • Εργαλεία και τεχνικές αναζήτησης στο διαδίκτυο
  • Λογισμικά για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου
  • Πνευματικά δικαιώματα για τη άντληση και καταχώρηση υλικού μέσω διαδικτύου
  • Εργαλεία και χρήση του web 2.0
  • Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού μέσω διαδικτύου 
Μπορείτε να "κατεβάσετε" τη σχετική εγκύκλιο πατώντας εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: